Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ bảy, 20/07/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Kế hoạch nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2024

Thứ hai, 24/06/2024 211 lượt xem
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 5 điểm ( 1 đánh giá )

Để duy trì, phát huy những kết quả đạt được, đồng thời cải thiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong chỉ số cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Ninh Bình năm 2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch nâng cao chỉ số CCHC, chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2024, ngày 30/5/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số  109/KH-UBND về nâng cao chỉ số CCHC, chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2024.

Hình ảnh: Người dân thực hiện giải quyết Thủ tục hành chính tại quầy giao dịch.

Mục đích của Kế hoạch này nhằm tiếp tục thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước của Chính phủ giai đoạn 2021-2030; Chương trình CCHC tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2030; Duy trì và nâng cao những lĩnh vực có chỉ số cao; khắc phục tồn tại, hạn chế những lĩnh vực có chỉ số thấp, giảm thứ hạng. Phấn đấu nâng cao chỉ số CCHC và tăng thứ hạng của tỉnh trong bảng xếp hạng của các tỉnh, thành phố về chỉ số CCHC; phấn đấu nâng cao chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, cải thiện thứ hạng trong bảng xếp hạng của các tỉnh, thành phố về chỉ số hài lòng của người dân.

UBND tỉnh yêu cầu các ngành, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 22/12/2023 của UBND tỉnh về kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình năm 2024 và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về duy trì, cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2024.

Trên cơ sở kết quả đánh giá, phân tích chỉ số CCHC và chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2023 (theo Phụ lục I gửi kèm), các cơ quan, đơn vị đề ra các nhiệm vụ cụ thể, tổ chức 2 triển khai tại cơ quan, đơn vị mình nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao chỉ số, thứ hạng các lĩnh vực CCHC và chỉ số hài lòng của người dân.

/source/Ke_hoach_nang_cao_chi_so_CCHC_chi_so_hai_long_nam_2024.pdf

BBT

Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Văn bản mới
Xem thêm
Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1848400

Trực tuyến: 16

Hôm nay: 218