Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ hai, 24/06/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Hội nghị trực tuyến sơ kết 1 năm triển khai Đề án 06

Thứ hai, 26/12/2022 2116 lượt xem
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sáng 25/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết 1 năm triển khai Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030" (gọi tắt là Đề án 06) và tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và trong thời gian tới của Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số.

 

Đồng chí Trần Xuân Trường -  Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số huyện chủ trì hội nghị tại điểm cầu huyện Kim Sơn. Cùng dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo Chuyển đổi số và Tổ công tác triển khai Đề án 06 huyện, tổ trưởng, tổ phó thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 các xã, thị trấn

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Kim Sơn

 

Đề án 06 đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, UBND các địa phương quan tâm chỉ đạo, thực hiện quyết liệt. Đã hoàn thành đưa 21/25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân trên môi trường điện tử. Tính đến ngày 21/12/2022, trên Cổng dịch vụ công Quốc gia đã có trên 154 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái xử lý, trong đó có trên 6,5 triệu hồ sơ trực tuyến; đã tích hợp VNEID trên Cổng dịch vụ công Quốc gia để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân đăng nhập, khắc phục tình trạng không có số điện thoại chính chủ, tiết kiệm cho Nhà nước hàng nghìn tỷ đồng…

 

Năm 2022, có 1.315 dịch vụ công đã được tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, đạt tỷ lệ 86,11%; tổng số hồ sơ đồng bộ trên Cổng dịch vụ công Quốc gia là trên 371 nghìn hồ sơ, tăng 159% so với cùng kỳ năm 2021, đã cấp trên 181.000 tài khoản định danh điện tử, tích hợp giấy tờ, giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế vào tài khoản định danh điện tử. 

 

Đối với việc triển khai chuyển đổi số năm 2022, toàn quốc đã thực hiện được 9/12 chỉ tiêu đặt ra tại kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số, từng bước chuyển đổi nhận thức, thói quen hoạt động từ môi trường thực sang môi trường điện tử. Nhân lực chuyển đổi số được quan tâm đầu tư và hình thành các Tổ công nghệ số cộng đồng, 63/63 tỉnh, thành phố đã triển khai 68.933 Tổ công nghệ số cộng đồng đến tận thôn, xóm với hơn 320.000 thành viên tham gia…

 

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng, kết quả đạt được của các Bộ, ngành, địa phương, sự chỉ đạo quyết liệt của các thành viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, vai trò nòng cốt của lực lượng Công an nhân dân, sự đồng lòng ủng hộ, tham gia tích cực của người dân và doanh nghiệp để đạt được những kết quả trong thực hiện Đề án 06 và kết quả triển khai chuyển đổi số năm 2022; chỉ rõ một số yếu kém, tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới.

 

Thủ tướng Chính phủ cũng gợi mở một số công việc cần thực hiện trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh: Năm 2023 dự báo thời cơ thuận lợi và thách thức đan xen, vì vậy phải thúc đẩy chuyển đổi số,góp phần giảm bớt khó khăn, tạo thêm thời cơ và thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh, quốc phòng, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Quan điểm chỉ đạo chung đó là chuyển đổi số là quá trình chuyển đổi trạng thái cả về tư duy, nhận thức và hành động, chuyển từ thủ công truyền thống sang môi trường số, đổi mới căn bản, toàn diện, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, quản trị, điều hành của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương; là đổi mới hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; phương thức sống, làm việc của người dân nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp, quốc gia, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập kinh tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

 

Chuyển đổi số là vấn đề mới, khó, phức tạp, nhạy cảm, cần phải tiếp thu những thành tựu, kinh nghiệm quốc tế và vận dụng sáng tạo, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam; phải có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Do đó, chuyển đổi số phải thực hiện thường xuyên, liên tục ở các cấp, các ngành, các địa phương, trên cơ sở huy động sức mạnh tổng lực của cả hệ thống chính trị trong quá trình triển khai; cần thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, dễ làm trước, khó làm sau, làm từ  đơn giản đến phức tạp, làm từ thấp đến cao, đảm bảo theo phương châm"đúng, đủ, sạch, sống", đảm bảo an toàn thông tin. Thực hiện bài bản, thực chất, hiệu quả, tránh tình trạng "trăm hoa đua nở", tránh tình trạng chồng chéo, đầu tư dàn trải, lãng phí, tránh hình thức. Cần kiểm tra, giám sát thường xuyên trong quá trình thực hiện. 

 

Chuyển đổi số phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, làm chủ thể, làm mục tiêu, làm động lực cho chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06. Người dân được thụ hưởng thành quả của chuyển đổi số và Đề án 06 một cách thực sự,  thực chất, hiệu quả; mọi chính sách hướng đến người dân. Huy động được tổng lực hệ thống chính trị, sự vào cuộc của người dân và doanh nghiệp một cách tự giác, tránh nhiệm. Chính phủ số là động lực chính, là then chốt dẫn dắt việc xây dựng nền kinh tế số, công dân số, xã hội số, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc khóa XIII. 

 

Về nhiệm vụ trọng tâm, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Đối với các Bộ, ngành, địa phương phải tăng cường nhận thức vai trò, vị trí, tầm quan trọng của chuyển đổi số quốc gia trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030. Tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý thúc đẩy chuyển đổi số Quốc gia, lưu ý vấn đề đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo Chuyển đổi số Quốc gia và Tổ công tác thực hiện Đề án 06 năm 2023. Kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền những khó khăn, vướng mắc phát sinh để xử lý, không để chậm trễ. 

 

Các Bộ, ngành, địa phương phải ban hành kế hoạch thực hiện chuyển đổi số đảm bảo thực chất, tránh hình thức, phù hợp với điều kiện của mình, gắn kết chặt chẽ với các nguồn lực để thực hiện; các nhiệm vụ trong kế hoạch phải cụ thể, rõ ràng, dễ kiểm tra, giám sát, dễ đánh giá. 

 

Chủ động hướng dẫn, triển khai số hóa, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thường xuyên đánh giá kết quả hoạt động thông qua mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Đẩy mạnh xây dựng, cập nhật, liên thông, kết nối, chia sẻ các nền tảng số, cơ sở dữ liệu đồng bộ, thực chất, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm. Kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia chuyên ngành với trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

 

Tập trung hoàn thiện nền tảng cung cấp dịch vụ công toàn diện trên môi trường mạng. Tập trung hoàn thành và triển khai thực hiện 53 dịch vụ công thiết yếu tại Đề án 06 và Quyết định 422/QĐ-TTg ngày 4/4/2022 về ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2022, nhất là 10 dịch vụ công đã quá hạn trong năm 2022. Đồng thời, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã cung cấp trên môi trường mạng; kết nối các dịch vụ công trực tuyến với Cổng dịch vụ công Quốc gia.

 

Đẩy mạnh thương mại điện tử, thanh toán các dịch vụ chi trả trợ cấp xã hội, hỗ trợ an sinh xã hội thông qua các hệ thống chuyển đổi số không dùng tiền mặt, xác thực tài khoản ngân hàng… Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các Bộ, ngành, địa phương, không cát cứ, không có cục bộ trong xây dựng và chia sẻ dữ liệu chung.

 

Rà soát, đánh giá an toàn thông tin an ninh mạng, các hệ thống an toàn thông tin, cơ sở dữ liệu. Khẩn trương khắc phục những hạn chế, những bất cập về lỗ hổng bảo mật, tránh tình trạng lộ lọt thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân. Tập trung xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp, hiệu quả để đào tạo, bố trí, đãi ngộ nguồn nhân lực thực hiện chuyển đổi số, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, hạn chế chảy máu chất xám. Tăng cường hợp tác quốc tế chuyển đổi số, nhất là hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

 

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Năm 2023 là năm dữ liệu nên đề nghị với các Bộ, ngành, địa phương cần tập trung xây dựng dữ liệu, kết nối dữ liệu, quyết tâm xây dựng trung tâm dữ liệu Quốc gia. Giao Bộ Công an chuẩn bị cơ sở vật chất, chuẩn bị các phương tiện cần thiết để thực hiện xây dựng trung tâm dữ liệu Quốc gia; đảm bảo an ninh, an toàn trong khai thác thông tin, quyền công dân theo Hiến pháp và pháp luật, với tinh thần không bảo thủ, không cát cứ, không cục bộ.

 

Bộ Công an tiếp tục phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án 06; khẩn trương hoàn thành cung cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp, mã định danh cá nhân và nhiệm vụ phát sinh để triển khai hiệu quả mục tiêu chung của Đề án 06.

 

Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06 tại các Bộ, ngành, địa phương. Đảm bảo việc tích hợp, đồng bộ hóa trong chia sẻ thông tin trong cơ sở dữ liệu Quốc gia dân cư với các Bộ, ngành, địa phương. Tăng cường hỗ trợ người dân thực hiện thuận lợi, đơn giản các dịch vụ công có sử dụng thông tin về công dân.

 

Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, các nhà mạng xử lý dứt điểm tình trạng sim rác. Tiếp tục hoàn thiện ứng dụng định danh, xác thực điện tử, tích hợp các dịch vụ thiết yếu dần thay thế văn bản giấy liên quan đến công dân, phấn đấu đến quý II/2023 cấp được 40 triệu tài khoản định danh điện tử cho công dân.

 

Trên địa bàn huyện, Đề án 06 đã được triển khai từng bước theo kế hoạch, thủ tục hành chính bắt đầu được đơn giản hóa, giảm tối đa thời gian đi lại, chờ đợi của công dân, tiết kiệm chi phí phục vụ lưu trữ, bảo quản hồ sơ, tăng tính chính xác, tỷ lệ giải quyết các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tăng cao so với năm 2021 và bước đầu mang lại hiệu quả.

 

Diệu Hoa

 

Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Văn bản mới
Xem thêm
Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1788845

Trực tuyến: 14

Hôm nay: 225