Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Chủ nhật, 23/06/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

QĐ Về việc thu hồi, huỷ bỏ Quyết định số 1764/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của UBND huyện Kim Sơn về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng bổ sung để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư xóm 12, xã Hồi Ninh, huyện Kim Sơn (giai đoạn 1)

Số hiệu 3070/QĐ-UBND
Trích yếu QĐ Về việc thu hồi, huỷ bỏ Quyết định số 1764/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của UBND huyện Kim Sơn về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng bổ sung để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư xóm 12, xã Hồi Ninh, huyện Kim Sơn (giai đoạn 1)
Ngày ban hành 26/05/2022
Ngày hiệu lực 26/05/2022
Ngày hết hiệu lực
File đính kèm Tệp tin

QĐ Về việc thu hồi, huỷ bỏ Quyết định số 1764/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của UBND huyện Kim Sơn về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng bổ sung để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư xóm 12, xã Hồi Ninh, huyện Kim Sơn (giai đoạn 1)

Văn bản khác