Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ năm, 20/06/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Thông báo về việc phân công người tiếp công dân ngày 03.11.2022

Số hiệu 134/VP
Trích yếu Thông báo về việc phân công người tiếp công dân ngày 03.11.2022
Ngày ban hành 31/10/2022
Ngày hiệu lực 31/10/2022
Ngày hết hiệu lực
File đính kèm Tệp tin

Thực hiện Thông báo số 665/TB-UBND ngày 27/12/2021 của UBND huyện Kim Sơn về lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND huyện tại Trụ sở tiếp công dân của huyện năm 2022: Lịch tiếp công dân định kỳ ngày 03/11/2022 (Thứ Năm) do đồng chí Chủ tịch UBND huyện chủ trì. Tuy nhiên đồng chí Chủ tịch UBND huyện tham dự cuộc họp do UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức vào ngày 03/11/2022 nên Lãnh đạo UBND huyện phân công đồng chí Trưởng Ban Tiếp công dân huyện chủ trì buổi tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân huyện vào thời gian nêu trên.

Thông báo về việc phân công người tiếp công dân ngày 03.11.2022

Văn bản khác