Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ tư, 19/06/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”

Số hiệu 4300/QĐ-UBND
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”
Ngày ban hành 26/06/2023
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
File đính kèm Tệp tin

Quyết định số 4300/QĐ-UBND

Văn bản khác