Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ bảy, 20/07/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

QĐ V/v thu hồi đất để thực hiện dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ - Tiểu dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình (Hạng mục: Trạm trung chuyển rác số 3 của đô thị Phát Diệm thuộc xã Thượng Kiệm)

Số hiệu 6938/QĐ-UBND
Trích yếu QĐ V/v thu hồi đất để thực hiện dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ - Tiểu dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình (Hạng mục: Trạm trung chuyển rác số 3 của đô thị Phát Diệm thuộc xã Thượng Kiệm)
Ngày ban hành 04/08/2023
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
File đính kèm Tệp tin