Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ bảy, 23/09/2023

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

QĐ v/v công khai kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất và kế hoạch đầu tư công năm 2023

Số hiệu 360/QĐ-UBND
Trích yếu QĐ v/v công khai kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất và kế hoạch đầu tư công năm 2023
Ngày ban hành 11/01/2022
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
File đính kèm Tệp tin

Quyết định 360/QĐ-UBND

Biểu 360

Văn bản khác