Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ năm, 25/07/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

QĐ về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ - Tiểu dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Phát Diệm, huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình (Hạng mục: Xây dựng hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải thuộc hợp phần 1: Cơ sở hạ tầng đô thị) Đợt 1 - Trạm xử lý nước thải

Số hiệu 8593/QĐ-UBND
Trích yếu QĐ về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ - Tiểu dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Phát Diệm, huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình (Hạng mục: Xây dựng hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải thuộc hợp phần 1: Cơ sở hạ tầng đô thị) Đợt 1 - Trạm xử lý nước thải
Ngày ban hành 19/10/2023
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
File đính kèm Tệp tin