Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ bảy, 15/06/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

QĐ Về việc phê duyệt dự toán, phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (đợt 2) để thực hiện dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ - Tiểu dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Phát Diệm, huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình (Hạng mục: Cải tạo đường, nạo vét và kè các sông Phát Diệm, Lưu Phương, Tân Thành thuộc hợp phần 1: Cơ sở hạ tầng đô thị)

Số hiệu 644/QĐ-UBND
Trích yếu QĐ Về việc phê duyệt dự toán, phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (đợt 2) để thực hiện dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ - Tiểu dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Phát Diệm, huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình (Hạng mục: Cải tạo đường, nạo vét và kè các sông Phát Diệm, Lưu Phương, Tân Thành thuộc hợp phần 1: Cơ sở hạ tầng đô thị)
Ngày ban hành 01/02/2024
Ngày hiệu lực 30/11/-0001
Ngày hết hiệu lực
File đính kèm Tệp tin

Quyết định 644/QĐ-UBND ngày 01/02/2024

Biểu kèm theo 

Văn bản khác