Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ ba, 25/06/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

QĐ Về việc phê duyệt Dự toán, Phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xóm 7 thôn Như Độ, xóm 9 thôn Tuần Lễ, xã Như Hòa, huyện Kim Sơn (giai đoạn 2)

Số hiệu 647/QĐ-UBND
Trích yếu QĐ Về việc phê duyệt Dự toán, Phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xóm 7 thôn Như Độ, xóm 9 thôn Tuần Lễ, xã Như Hòa, huyện Kim Sơn (giai đoạn 2)
Ngày ban hành 02/02/2024
Ngày hiệu lực 30/11/-0001
Ngày hết hiệu lực
File đính kèm Tệp tin

Quyết định 647/QĐ-UBND ngày 02/02/2024

Biểu kèm theo

Văn bản khác