Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ năm, 25/07/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

QĐ ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Kim Sơn

Số hiệu 01/2022/QĐ-UBND
Trích yếu QĐ ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Kim Sơn
Ngày ban hành 22/02/2022
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
File đính kèm Tệp tin