Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ tư, 24/07/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

QĐ ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Kim Sơn

Số hiệu 10/2017/QĐ-UBND
Trích yếu QĐ ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Kim Sơn
Ngày ban hành 03/03/2017
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
File đính kèm Tệp tin