Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ bảy, 13/07/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

NQ về việc thông qua đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim sơn, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Số hiệu 41/NQ-HĐND
Trích yếu NQ về việc thông qua đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim sơn, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Ngày ban hành 28/05/2022
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
File đính kèm