Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ bảy, 13/07/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

NQ về việc thông qua đồ án quy hoạch chung xây dựng khu vực từ đê Bình minh II đến Cồn Nổi, huyện Kim sơn, tỉnh Ninh bình đến năm 2040

Số hiệu 42/NQ-HĐND
Trích yếu NQ về việc thông qua đồ án quy hoạch chung xây dựng khu vực từ đê Bình minh II đến Cồn Nổi, huyện Kim sơn, tỉnh Ninh bình đến năm 2040
Ngày ban hành 28/05/2022
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
File đính kèm Tệp tin