Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ bảy, 20/07/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

NQ về việc thông qua đề án số 02/ĐA-UBND ngày 24/6/2022 của UBND huyện Kim sơn về nâng cao chất lượng giáo dục huyện Kim sơn, giai đoạn 2022-2026

Số hiệu 49/NQ-HĐND
Trích yếu NQ về việc thông qua đề án số 02/ĐA-UBND ngày 24/6/2022 của UBND huyện Kim sơn về nâng cao chất lượng giáo dục huyện Kim sơn, giai đoạn 2022-2026
Ngày ban hành 12/07/2022
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
File đính kèm Tệp tin