Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ bảy, 13/07/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

NQ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 31/3/2022 của HĐND huyện về việc thông qua đề án phát triển kinh tế nông nghiệp huyện Kim sơn giai đoạn 2022-2025

Số hiệu 17/NQ-HĐND
Trích yếu NQ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 31/3/2022 của HĐND huyện về việc thông qua đề án phát triển kinh tế nông nghiệp huyện Kim sơn giai đoạn 2022-2025
Ngày ban hành 14/06/2023
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
File đính kèm Tệp tin