Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ bảy, 13/07/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

NQ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đo vẽ lại bản đồ địa chính khu vực đất nông nghiệp, rà soát pháp lý, chỉnh lý bản đồ địa chính đất khu dân cư, hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính xã Xuân Chính, huyện Kim sơn, tỉnh NB

Số hiệu 25/NQ-HĐND
Trích yếu NQ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đo vẽ lại bản đồ địa chính khu vực đất nông nghiệp, rà soát pháp lý, chỉnh lý bản đồ địa chính đất khu dân cư, hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính xã Xuân Chính, huyện Kim sơn, tỉnh NB
Ngày ban hành 31/03/2022
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
File đính kèm Tệp tin