Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ bảy, 13/07/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

NQ về việc phân bổ nguồn tăng thu tiết kiệm chi ngân sách tỉnh, phân bổ nguồn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ngân sách tỉnh, phân khai chi tiết nguồn vốn duy tu bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều, năm 2023

Số hiệu 16/NQ-HĐND
Trích yếu NQ về việc phân bổ nguồn tăng thu tiết kiệm chi ngân sách tỉnh, phân bổ nguồn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ngân sách tỉnh, phân khai chi tiết nguồn vốn duy tu bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều, năm 2023
Ngày ban hành 14/06/2023
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
File đính kèm Tệp tin