Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ bảy, 20/07/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

NQ về việc phân bổ kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh hỗ trợ các xã để đầu tư xây dựng, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn năm 2023

Số hiệu 06/NQ-HĐND
Trích yếu NQ về việc phân bổ kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh hỗ trợ các xã để đầu tư xây dựng, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn năm 2023
Ngày ban hành 22/03/2023
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
File đính kèm Tệp tin