Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ bảy, 13/07/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

NQ về việc phân bổ chi tiết nguồn ngân sách huyện vốn sự nghiệp giáo dục năm 2023

Số hiệu 05/NQ-HĐND
Trích yếu NQ về việc phân bổ chi tiết nguồn ngân sách huyện vốn sự nghiệp giáo dục năm 2023
Ngày ban hành 22/03/2023
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
File đính kèm Tệp tin