Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ bảy, 13/07/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

NQ về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công năm 2022 vốn ngân sách cấp huyện

Số hiệu 27/NQ-HĐND
Trích yếu NQ về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công năm 2022 vốn ngân sách cấp huyện
Ngày ban hành 31/03/2022
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
File đính kèm Tệp tin