Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ bảy, 13/07/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

NQ Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023, vốn ngân sách cấp huyện

Số hiệu 35/NQ-HĐND
Trích yếu NQ Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023, vốn ngân sách cấp huyện
Ngày ban hành 05/10/2023
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
File đính kèm Tệp tin