Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ bảy, 20/07/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

NQ về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023 và phân bổ nguồn vượt thu ngân sách tỉnh hỗ trợ, nguồn vượt thu ngân sách huyện năm 2022 và nguồn ngân sách huyện chưa thực hiện trong năm 2022

Số hiệu 03/NQ-HĐND
Trích yếu NQ về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023 và phân bổ nguồn vượt thu ngân sách tỉnh hỗ trợ, nguồn vượt thu ngân sách huyện năm 2022 và nguồn ngân sách huyện chưa thực hiện trong năm 2022
Ngày ban hành 22/03/2023
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
File đính kèm Tệp tin