Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ bảy, 13/07/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

NQ về chủ trương đầu tư dự án: Xử lý cấp bách tuyến đê Hữu sông Vạc cấp IV đoạn từ Km18+500 đến km19+500 trên địa bàn xã Thượng Kiệm

Số hiệu 08/NQ-HĐND
Trích yếu NQ về chủ trương đầu tư dự án: Xử lý cấp bách tuyến đê Hữu sông Vạc cấp IV đoạn từ Km18+500 đến km19+500 trên địa bàn xã Thượng Kiệm
Ngày ban hành 20/01/2022
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
File đính kèm Tệp tin