Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ bảy, 13/07/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

NQ về chủ trương đầu tư dự án mua sắm trang thiết bị các phòng họp, phòng chức năng trụ sở huyện uỷ Kim Sơn và các hạng mục phụ trợ

Số hiệu 07/NQ-HĐND
Trích yếu NQ về chủ trương đầu tư dự án mua sắm trang thiết bị các phòng họp, phòng chức năng trụ sở huyện uỷ Kim Sơn và các hạng mục phụ trợ
Ngày ban hành 22/03/2023
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
File đính kèm Tệp tin