Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ bảy, 20/07/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

NQ phân bổ kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh để đầu tư xây dựng, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp nông thôn thuộc vùng trồng lúa

Số hiệu 46/NQ-HĐND
Trích yếu NQ phân bổ kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh để đầu tư xây dựng, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp nông thôn thuộc vùng trồng lúa
Ngày ban hành 28/05/2022
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
File đính kèm Tệp tin