Trang Thông tin điện tử

Huyện Kim Sơn

Thứ bảy, 20/07/2024

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

NQ chủ trương đầu tư dự án xử lý cấp bách tuyến đê hữu sông Vạc đoạn từ Km18+390 đến Km18+950 trên địa bàn xã Thượng Kiệm, huyện Kim sơn

Số hiệu 09/NQ-HĐND
Trích yếu NQ chủ trương đầu tư dự án xử lý cấp bách tuyến đê hữu sông Vạc đoạn từ Km18+390 đến Km18+950 trên địa bàn xã Thượng Kiệm, huyện Kim sơn
Ngày ban hành 22/03/2023
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
File đính kèm Tệp tin