Hôm nay, Thứ ba ngày 27/07/2021

Tin tức trong Huyện

Ra mắt Công đoàn cơ sở

Chiều 20/7, LĐLĐ huyện tổ chức Lễ ra mắt Công đoàn cơ sở Công ty TNHH phòng khám đa khoa Việt Đức. Dự lễ ra mắt có đại diện lãnh đạo LĐLĐ huyện, đại diện HĐQT công ty, công đoàn viên Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Việt Đức.

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-LĐLĐ, ngày 12/4/2021 của LĐLĐ huyện, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Việt Đức được thành lập với tổng số 42 công đoàn viên đồng thời chỉ định Ban Chấp hành lâm thời gồm 5 đồng chí, chỉ định đồng chí Phạm Văn Tuân làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở. Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Việt Đức có đủ tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng theo quy định của Nhà nước. Nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn thực hiện theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Văn Thụy – Chủ tịch LĐLĐ huyện trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Công đoàn cơ sở Công ty TNHH phòng khám đa khoa Việt Đức

Tại buổi lễ ra mắt CĐCS đồng chí Nguyễn Văn Thụy – Chủ tịch LĐLĐ huyện đã trao Quyết định kết nạp đoàn viên và Quyết định thành lập CĐCS Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Việt Đức. Phát biểu tại buổi lễ ra mắt, đồng chí Chủ tịch LĐLĐ huyện LĐLĐ huyện đề nghị Ban Chấp hành CĐCS công ty trong thời gian tới thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tổ chức tốt các phong trào thi đua, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNLĐ chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh của của Công ty, đóng góp vào sự phát triển chung của huyện. Chuẩn bị các điều kiện tiến hành tổ chức đại hội công đoàn lần thứ nhất theo quy định Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Đại diện lãnh đạo Công ty và các khối  tặng hoa chúc mừng Công đoàn cơ sở

Thay mặt BCH CĐCS Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Việt Đức, đồng chí Chủ tịch CĐCS Phạm Văn Tuân đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo LĐLĐ huyện đồng thời cũng bày tỏ trong thời gian tới cùng với chương trình hoạt động của CĐCS sẽ tập trung vào một số nội dung trọng tâm như: xây dựng và thực hiện đầy đủ quy chế hoạt động Ban chấp hành, phân công nhiệm vụ các đồng chí ủy viên BCH, phát huy chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Nguyễn Hiền