Hôm nay, Thứ hai ngày 17/05/2021

Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Kim Tân sẵn sàng cho ngày Bầu cử

Đến ngày 3/5, xã Kim Tân hoàn thành việc niêm yết danh sách người ứng cử  đại biểu HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 với 42 đại biểu ứng cử. Trong đó: Tổ chức chính trị 03 người; MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội 6 người; đơn vị vũ trang nhân dân 01 người; cơ quan nhà nước cấp xã 04 người; khối dân cư 26 người; tổ chức kinh tế 02 người tại 07 đơn vị bỏ phiếu và trụ sở UBND xã. Trước đó, việc lập và niêm yết danh sách 4.881 cử tri được hoàn thành xong trước 13/4.

Công tác tuyên truyền về Bầu cử được tăng cường

Để ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trang trọng, an toàn, đúng luật và thực sự là ngày hội của toàn dân, công tác tuyên truyền tiếp tục được UBND xã đẩy mạnh. Theo đó, xã tăng cường thời lượng tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh; lồng ghép tuyên truyền trong các hội nghị tại xã, khu dân cư, chăng treo 2 pano kích thước lớn, 30 băng zôn; gần 400 cờ Tổ quốc, hồng kỳ, cờ chuối, cờ phướn tại khu trung tâm và các điểm bỏ phiếu. Phát động nhân dân tổng vệ sinh môi trường, công tác an ninh đảm bảo trước, trong và sau ngày bầu cử, đồng thời đẩy mạnh công tác phòng chống dịch COVID-19. Qua đó để người dân biết và nâng cao trách nhiệm, quyền, nghĩa vụ trong bầu cử - góp phần thành công của ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nguyễn Hiền