Hôm nay, Thứ ba ngày 27/07/2021

Tin tức trong Huyện

Kim Sơn - Hoàn thành Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2021-2026

Đến ngày 28/6, huyện Kim Sơn đã hoàn thành Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo diễn ra trang trọng, nghiêm túc, phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất.

 

Xác định Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp cơ sở là tiền đề cho việc hoàn thành Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Kim Sơn lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngay từ cuối năm 2020, BTV Hội LHPN huyện đã xây dựng kế hoạch, triển khai chỉ đạo, tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở tới 100% hội cơ sở với các nội dung, công việc cụ thể, đồng thời lựa chọn Hội LHPN xã Thượng Kiệm là đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở. Sau khi tổ chức thành công đại hội điểm, BTV Hội LHPN huyện đã chỉ đạo các đơn vị cơ sở chuẩn bị quy trình các bước, tổ chức đại hội theo đúng theo Điều lệ Hội quy định.

Đồng chí Đinh Việt Dũng – TVTU, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng Hội LHPN xã Thượng Kiệm – đơn vị tổ chức đại hội điểm đại biểu phụ nữ cấp cơ sở

 

Để việc tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp cơ sở thành công, hoàn thành theo đúng kế hoạch, lộ trình đề ra thì việc chuẩn bị tốt công tác nhân sự được coi yếu tố then chốt được BTV hội LHPN các cấp chú trọng và đảm bảo sự kết hợp hài hòa giữa tiêu chuẩn, cơ cấu, tính kế thừa, phát triển và tỷ lệ hợp lý cán bộ trẻ. Theo đó, công tác nhân sự cho BCH phải đảm bảo cơ cấu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ, chi hội trưởng; đại diện cơ cấu ngành chiếm tỷ lệ từ 10% đến 15%. Ban Chấp hành khóa mới phải đảm bảo đủ 03 độ tuổi: Dưới 40 tuổi, từ 40 tuổi đến 50 tuổi và trên 50 tuổi. Trong đó, dưới 40 tuổi chiếm ít nhất 10%. Số lượng Ban Chấp hành phù hợp trên cơ sở tình hình thực tế của địa phương và yêu cầu công tác phụ nữ trong tình hình mới.

 

Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp cơ sở phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất các tầng lớp phụ nữ trong huyện

 

Ngoài việc chuẩn bị cho công tác nhân sự, việc xây dựng Báo cáo chính trị trình đại hội cũng được Hội cơ sở chuẩn bị một cách chu đáo, khoa học. Báo cáo chính trị được các đơn vị tập trung xây dựng, phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, đánh giá chính xác những ưu điểm, những đóng góp tích cực, vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế, tồn tại mà các đơn vị còn gặp để từ đó đề ra những giải pháp thực hiện cho nhiệm kỳ tiếp theo sát với tình hình địa phương. Các phong trào, các cuộc vận động, hoạt động của Hội gắn kết chặt chẽ với các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như giải quyết những vấn đề mới, khó được xã hội và phụ nữ quan tâm – qua đó góp phần nâng cao vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ trong bối cảnh mới.

Cán bộ, hội viên tích cực tham gia các công trình, phần việc chào mừng Đại hội

 

Bên cạnh đó, các cấp Hội phụ nữ trong huyện cũng chủ động nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, kịp thời giải quyết những băn khoăn, thắc mắc, qua đó tạo sự đồng thuận, nhất trí cao, phát huy tinh thần đoàn kết trong cán bộ, hội viên. Việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện được hội viên xác định là trách nhiệm. Công tác tuyên truyền, các phong trào thi đua được phát động sôi nổi trong toàn hội.

 

Với sự lãnh đạo tập trung, đoàn kết thống nhất từ huyện tới cơ sở, đến ngày 28/6, 25/25 Hội LHPN xã, thị trấn và 02 đơn vị phụ nữ trực thuộc trên địa bàn huyện đã hoàn thành xong đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở. Kết quả đã có 400 người trúng cử BCH phụ nữ cấp cơ sở. Trong đó, có 324 đại biểu tái cử; số đại biểu dưới 40 tuổi chiếm tỷ lệ 32,3%; trên 25% số đại biểu có trình độ Đại học, cao đẳng.

 

Việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, mở rộng tính liên hiệp, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, trí tuệ của phụ nữ và là đợt sinh hoạt chính trị của các tầng lớp phụ nữ - góp phần xây dựng và phát triển tổ chức Hội, thúc đẩy phong trào phụ nữ huyện nhà phát triển toàn diện, đồng thời đây cũng là tiền đề để Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Kim Sơn lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra đầu tháng 8 thành công tốt đẹp.

Nguyễn Hiền