Hôm nay, Thứ ba ngày 27/07/2021

Hỏi đáp về bầu cử

Hỏi - đáp về bầu cử Quốc hội và HÐND các cấp

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được ấn định là Chủ nhật, ngày 23/5/2021. Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức biên soạn cuốn sách “Hỏi - đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”.
Ngày đăng: 31/03/2021, 54 lượt xem