Hôm nay, Thứ ba ngày 27/07/2021

Hành chính công

Thống kê hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả từ ngày 18/10/2019 đến 12/11/2019 tại Trung tâm một cửa liên thông huyện Kim Sơn

STT

SỐ HỒ SƠ

VỀ VIỆC

NGÀY TIẾP NHẬN

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Ngày hẹn trả

Ngày trả kêt quả

1

000.43.24.H42-191031-0049

Sổ hộ khẩu

31/10/2019 15:58:54

PHẠM THỊ MINH

01/11/2019 15:58:54

31/10/2019 16:30:03

2

000.43.24.H42-191031-0048

Bảng điểm

31/10/2019 15:58:03

NGUYỄN VĂN MẠNH

01/11/2019 15:58:03

31/10/2019 16:30:04

3

000.43.24.H42-191031-0047

Chứng minh nhân dân

31/10/2019 15:56:57

ĐINH CHÍ KIÊN

01/11/2019 15:56:57

31/10/2019 16:30:04

4

000.43.24.H42-191031-0046

Căn cước công dân

31/10/2019 15:55:55

NGUYỄN ANH TÀI

01/11/2019 15:55:55

31/10/2019 16:30:05

5

000.43.24.H42-191031-0045

Chứng chỉ

31/10/2019 15:55:02

VŨ VĂN THÌN

01/11/2019 15:55:02

31/10/2019 16:30:05

6

000.43.24.H42-191031-0044

Chứng chỉ

31/10/2019 15:54:12

ĐỖ QUỐC THẾ

01/11/2019 15:54:12

31/10/2019 16:30:06

7

000.43.24.H42-191031-0043

Bằng Tốt nghiệp

31/10/2019 15:53:18

TRẦN VĂN TÙNG

01/11/2019 15:53:18

31/10/2019 16:30:07

8

000.43.24.H42-191031-0042

Bảo hiểm y tế

31/10/2019 15:52:15

NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

01/11/2019 15:52:15

31/10/2019 16:30:07

9

000.43.24.H42-191031-0041

Sổ hộ khẩu

31/10/2019 15:51:22

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

01/11/2019 15:51:22

31/10/2019 16:30:08

10

000.43.24.H42-191031-0040

Công văn

31/10/2019 15:50:19

PHẠM QUANG TIẾN

01/11/2019 15:50:19

31/10/2019 16:30:08

11

000.43.24.H42-191031-0039

Bằng Tốt nghiệp

31/10/2019 15:49:19

LÊ THI DUNG

01/11/2019 15:49:19

31/10/2019 16:30:08

12

000.43.24.H42-191031-0038

Bằng Tốt  nghiệp

31/10/2019 15:48:08

VŨ NHƯ THẾ

01/11/2019 15:48:08

31/10/2019 16:30:09

13

000.43.24.H42-191031-0037

Quyết định

31/10/2019 15:47:14

NGUYỄN ANH QUYỀN

01/11/2019 15:47:14

31/10/2019 16:30:09

14

000.43.24.H42-191031-0036

Quyết định

31/10/2019 15:46:23

BÙI THỊ NGOAN

01/11/2019 15:46:23

31/10/2019 16:30:10

15

000.43.24.H42-191031-0035

Quyết định

31/10/2019 15:45:33

TRẦN THỊ NHUNG

01/11/2019 15:45:33

31/10/2019 16:30:10

16

000.43.24.H42-191031-0034

Căn cước công dân

31/10/2019 15:44:42

PHẠM THỊ KHUYÊN

01/11/2019 15:44:42

31/10/2019 16:30:11

17

000.43.24.H42-191031-0033

Chứng minh nhân dân

31/10/2019 15:43:41

TRẦN THỊ OANH

01/11/2019 15:43:41

31/10/2019 16:30:11

18

000.43.24.H42-191031-0032

Bảng điểm

31/10/2019 15:42:41

ĐINH QUỐC TRƯỞNG

01/11/2019 15:42:41

31/10/2019 16:30:12

19

000.43.24.H42-191031-0031

Quyết định

31/10/2019 15:41:43

NGÔ THỊ THU DIỆU

01/11/2019 15:41:43

31/10/2019 16:30:12

20

000.43.24.H42-191031-0030

Sổ hộ khẩu

31/10/2019 15:40:40

NGUYỄN THỊ HUYỀN

01/11/2019 15:40:40

31/10/2019 16:30:12

21

000.43.24.H42-191031-0029

Bằng Tốt nghiệp

31/10/2019 15:39:40

PHẠM VĂN QUÝ

01/11/2019 15:39:40

31/10/2019 16:30:43

22

000.43.24.H42-191031-0028

Bằng Tốt nghiệp

31/10/2019 15:38:44

MAI ĐỨC HIẾU

01/11/2019 15:38:44

31/10/2019 16:30:43

23

000.43.24.H42-191031-0027

Chứng minh nhân dân

31/10/2019 15:37:42

ĐỖ VĂN TUẤN

01/11/2019 15:37:42

31/10/2019 16:30:44

24

000.43.24.H42-191031-0026

Chứng minh nhân dân

31/10/2019 15:36:39

ĐINH THỊ LÂM THU

01/11/2019 15:36:39

31/10/2019 16:30:44

25

000.43.24.H42-191031-0025

Quyết định

31/10/2019 15:35:40

PHẠM VĂN CHẤN

01/11/2019 15:35:40

31/10/2019 16:30:44

26

000.43.24.H42-191031-0024

Giấy ra viện

31/10/2019 15:34:34

TRỊNH THỊ TÂM

01/11/2019 15:34:34

31/10/2019 16:30:45

27

000.43.24.H42-191031-0023

Giấy chứng sinh

31/10/2019 15:33:23

TRẦN NGỌC THÁI

01/11/2019 15:33:23

31/10/2019 16:30:45

28

000.43.24.H42-191031-0022

Sổ hộ nghèo

31/10/2019 15:32:25

PHẠM NGỌC CHI

01/11/2019 15:32:25

31/10/2019 16:30:46

29

000.43.24.H42-191031-0021

Bảo hiểm y tế

31/10/2019 15:31:19

VŨ NGỌC CẦU

01/11/2019 15:31:19

31/10/2019 16:30:46

30

000.43.24.H42-191031-0020

Căn cước công dân

31/10/2019 15:30:12

VŨ THỊ NINH

01/11/2019 15:30:12

31/10/2019 16:30:46

31

000.43.24.H42-191031-0019

Chứng chỉ

31/10/2019 15:29:12

LÂM THỊ NHUNG

01/11/2019 15:29:12

31/10/2019 16:30:47

32

000.43.24.H42-191031-0018

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

31/10/2019 15:28:28

NGUYỄN QUỐC TUẤN

05/11/2019 15:28:28

31/10/2019 15:33:52

33

000.43.24.H42-191031-0017

Chứng chỉ

31/10/2019 15:28:18

PHAN THỊ HOA

01/11/2019 15:28:18

31/10/2019 16:30:47

34

000.43.24.H42-191031-0016

Chứng chỉ

31/10/2019 15:27:27

TRẦN THỊ HIẾU

01/11/2019 15:27:27

31/10/2019 16:30:48

35

000.43.24.H42-191031-0015

Bằng cấp 3

31/10/2019 15:26:32

LÊ NGỌC HƯƠNG

01/11/2019 15:26:32

31/10/2019 16:30:48

36

000.43.24.H42-191031-0014

Bằng Tốt nghiệp

31/10/2019 15:25:42

NGUYỄN TRUNG THÀNH

01/11/2019 15:25:42

31/10/2019 16:30:48

37

000.43.24.H42-191031-0013

Bảng điểm

31/10/2019 15:24:42

ĐỖ THỊ LAN ANH

01/11/2019 17:00:00

31/10/2019 16:32:25

38

000.43.24.H42-191031-0012

Bảo hiểm y tế

31/10/2019 15:23:38

NGUYỄN THỊ HUYỀN

01/11/2019 15:23:38

31/10/2019 16:30:49

39

000.43.24.H42-191031-0011

CMND

31/10/2019 15:22:13

LÊ VĂN CƯƠNG

01/11/2019 15:22:13

31/10/2019 16:30:49

40

000.43.24.H42-191031-0010

Chứng minh nhân dân

31/10/2019 15:21:19

HOÀNG THỊ HIỆP

01/11/2019 15:21:19

31/10/2019 16:30:50

41

000.43.24.H42-191031-0009

Sổ hộ khẩu

31/10/2019 15:20:26

NGÔ XUÂN NGUYỄN

01/11/2019 15:20:26

31/10/2019 16:30:50

42

000.43.24.H42-191031-0008

Bảo hiểm y tế

31/10/2019 15:19:23

TRƯƠNG CÔNG HỢP

01/11/2019 15:19:23

31/10/2019 16:30:50

43

000.43.24.H42-191031-0007

Căn cước Công dân

31/10/2019 15:18:29

ĐỖ THỊ HỒNG ĐIỆP

01/11/2019 15:18:29

31/10/2019 16:31:02

44

000.43.24.H42-191031-0006

Đăng Ký xe

31/10/2019 15:17:36

TRẦN THÙY DUNG

01/11/2019 15:17:36

31/10/2019 16:31:02

45

000.43.24.H42-191031-0005

Đăng ký Kinh Doanh

31/10/2019 15:16:43

TRẦN THỊ MẾN

01/11/2019 15:16:43

31/10/2019 16:31:02

46

000.43.24.H42-191031-0004

CMND

31/10/2019 15:15:40

ĐẶNG VĂN LIÊN

01/11/2019 15:15:40

31/10/2019 16:31:03

47

000.43.24.H42-191031-0003

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

31/10/2019 15:09:25

NGUYỄN VĂN THỂ

05/11/2019 15:09:25

31/10/2019 15:33:53

48

000.43.24.H42-191031-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

31/10/2019 14:03:07

TRẦN VĂN THƯỢNG

05/11/2019 14:03:07

31/10/2019 14:09:05

49

000.43.24.H42-191031-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

31/10/2019 14:00:52

BÙI VĂN THỌ

05/11/2019 14:00:52

31/10/2019 14:09:06

50

000.43.24.H42-191030-0018

Cải chính họ và tháng sinh của người mẹ từ Trần Thị Huyền sinh ngày 15/11/1985 thành Nguyễn Thị Huyền sinh ngày 15/01/1985

30/10/2019 09:15:44

NGUYỄN THỊ THẢO UYÊN

04/11/2019 09:15:44

30/10/2019 09:37:49

51

000.43.24.H42-191030-0017

Cải chính năm sinh của người cha từ sinh năm 1975 thành sinh năm 1973

30/10/2019 09:11:53

NGUYỄN THU PHƯƠNG

04/11/2019 09:11:53

30/10/2019 09:37:50

52

000.43.24.H42-191030-0016

Cải chính năm sinh của người cha từ sinh năm 1975 thành sinh năm 1973

30/10/2019 09:10:34

NGUYỄN THỊ THẢO

04/11/2019 09:10:34

30/10/2019 09:37:50

53

000.43.24.H42-191030-0015

Cải chính chữ đệm của người cha từ Nguyễn Văn Thái thành Nguyễn Ngọc Thái

30/10/2019 09:08:56

NGUYỄN VĂN GIANG

04/11/2019 09:08:56

30/10/2019 09:37:51

54

000.43.24.H42-191030-0014

Cải chính ngày và năm sinh của người cha; chữ đệm và quê quán của người mẹ;

30/10/2019 09:07:11

TRẦN HOÀNG HẢI

04/11/2019 09:07:11

30/10/2019 09:37:51

55

000.43.24.H42-191030-0013

Cải chính chữ đệm của người cha từ Trần Văn Dũng thành Trần Anh Dũng

30/10/2019 09:00:33

TRẦN THỊ MƠ

04/11/2019 09:00:33

30/10/2019 09:37:52

56

000.43.24.H42-191030-0012

Cải chính chữ đệm của người cha từ Đinh Văn Đông thành Đinh Xuân Đông

30/10/2019 08:59:00

ĐINH VĂN BÌNH

04/11/2019 08:59:00

30/10/2019 09:37:52

57

000.43.24.H42-191030-0011

Cải chính năm sinh của người mẹ từ sinh năm 1976 thành sinh năm 1979

30/10/2019 08:57:37

TRẦN THỊ THU HUYỀN

04/11/2019 08:57:37

30/10/2019 09:37:53

58

000.43.24.H42-191030-0010

Cải chính năm sinh của người mẹ từ sinh năm 1980 thành sinh năm 1979

30/10/2019 08:55:55

TRẦN THỊ THANH LINH

04/11/2019 08:55:55

30/10/2019 09:37:53

59

000.43.24.H42-191030-0009

Cải chính chữ đệm của người cha từ Đinh Văn Đông thành Đinh Xuân Đông

30/10/2019 08:54:12

ĐINH VĂN AN

04/11/2019 08:54:12

30/10/2019 09:37:53

60

000.43.24.H42-191030-0008

Cải chính năm sinh của người cha từ sinh năm 1974 thành sinh năm 1971

30/10/2019 08:33:09

NGUYỄN VĂN CHIỀU

07/11/2019 08:33:09

30/10/2019 09:37:54

61

000.43.24.H42-191030-0007

Cải chính tên của người cha từ Đặng Văn Quảng thành Đặng Văn Quang

30/10/2019 08:31:50

ĐẶNG VĂN LINH

07/11/2019 08:31:50

30/10/2019 09:37:55

62

000.43.24.H42-191030-0006

cải chính chữ đệm của người cha từ Nguyễn Văn Việt thành Nguyễn Quốc Việt

30/10/2019 08:30:23

NGUYỄN VĂN MÙI

07/11/2019 08:30:23

30/10/2019 09:37:55

63

000.43.24.H42-191030-0005

Cải chính năm sinh của người cha từ sinh năm 1961 thành sinh năm 1964; mẹ từ sinh năm 1966 thành sinh năm 1967

30/10/2019 08:28:45

DƯƠNG THÀNH ĐẠT

07/11/2019 08:28:45

30/10/2019 09:37:55

64

000.43.24.H42-191030-0004

Cải chính ngày sinh của bản thân từ sinh ngày 29/2/1993 thành 28/2/1993

30/10/2019 08:25:47

NGUYỄN VĂN MẪN

07/11/2019 08:25:47

30/10/2019 09:37:56

65

000.43.24.H42-191030-0003

Cải chính năm sinh của người cha từ sinh năm 1920 thành sinh năm 1924, năm sinh mẹ từ sinh năm 1920 thành sinh năm 1924

30/10/2019 08:17:11

NGÔ VĂN QUYẾT

07/11/2019 08:17:11

30/10/2019 09:37:56

66

000.43.24.H42-191030-0002

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc: Cải chính quê quán của bản thân, người cha, mẹ từ Phố Năm Dân, TT Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh BÌnh thành xã Thượng Kiệm, Kim Sơn, Ninh Bình

30/10/2019 08:15:37

NGUYỄN KIỀU LY

07/11/2019 08:15:37

30/10/2019 09:37:57

67

000.43.24.H42-191030-0001

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc: Cải chính năm sinh của người cha Từ sinh năm 1982 thành sinh năm 1983

30/10/2019 08:12:39

TRẦN ANH TRÀ

07/11/2019 08:12:39

30/10/2019 09:37:57

68

000.43.24.H42-191028-0004

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

28/10/2019 16:15:38

PHẠM KHÁNH NINH

31/10/2019 16:15:38

28/10/2019 16:26:44

69

000.43.24.H42-191028-0003

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

28/10/2019 09:50:26

ĐINH VĂN THANH

31/10/2019 09:50:26

28/10/2019 16:12:12

70

000.43.24.H42-191028-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

28/10/2019 09:48:14

VŨ THỊ HƯỜNG

31/10/2019 09:48:14

28/10/2019 16:12:12

71

000.43.24.H42-191028-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

28/10/2019 09:45:47

PHẠM CHIẾN THẮNG

31/10/2019 09:45:47

28/10/2019 16:12:13

72

000.43.24.H42-191024-0004

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

24/10/2019 15:17:06

TRẦN THỊ HỮU

29/10/2019 15:17:06

24/10/2019 15:32:22

73

000.43.24.H42-191024-0003

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

24/10/2019 11:09:26

HOÀNG DUY HƯNG

29/10/2019 12:00:00

24/10/2019 14:04:12

74

000.43.24.H42-191024-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

24/10/2019 11:07:33

PHẠM MINH CAO

29/10/2019 12:00:00

24/10/2019 14:04:13

75

000.43.24.H42-191024-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

24/10/2019 11:03:56

TRẦN THỊ HẢI YẾN

29/10/2019 12:00:00

24/10/2019 14:04:13

76

000.43.24.H42-191023-0002

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị: khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện Kim Sơn năm 2019

23/10/2019 14:30:35

VŨ TUẤN ANH

05/11/2019 17:00:00

23/10/2019 14:36:28

77

000.43.24.H42-191023-0001

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.

23/10/2019 09:41:55

NGUYỄN QUỐC HUY

13/11/2019 09:41:55

 

78

000.43.24.H42-191021-0008

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

21/10/2019 16:01:39

NGUYỄN THỊ THU HẰNG

24/10/2019 16:01:39

21/10/2019 16:19:40

79

000.43.24.H42-191021-0007

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

21/10/2019 15:11:42

TRẦN THỊ NHUNG

24/10/2019 15:11:42

21/10/2019 16:19:58

80

000.43.24.H42-191021-0006

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

21/10/2019 14:05:57

NGUYỄN VĂN THANH

24/10/2019 14:05:57

21/10/2019 14:45:10

81

000.43.24.H42-191021-0005

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

21/10/2019 10:03:09

NGUYỄN KIM CƯƠNG

24/10/2019 10:03:09

21/10/2019 14:45:10

82

000.43.24.H42-191021-0004

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

21/10/2019 09:45:28

BÙI THỊ TƯƠI

24/10/2019 09:45:28

21/10/2019 14:45:11

83

000.43.24.H42-191021-0003

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

21/10/2019 09:40:18

TRẦN MINH THÀNH

24/10/2019 09:40:18

21/10/2019 14:45:11

84

000.43.24.H42-191021-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

21/10/2019 09:28:03

ĐINH CÔNG TUYÊN

24/10/2019 09:28:03

21/10/2019 14:45:12

85

000.43.24.H42-191021-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

21/10/2019 08:19:07

TRẦN CÔNG THÌN

24/10/2019 08:19:07

21/10/2019 14:45:12

86

000.43.24.H42-191111-0007

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

11/11/2019 17:05:48

NINH VĂN BẢY

14/11/2019 17:00:00

11/11/2019 17:09:31

87

000.43.24.H42-191111-0006

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

11/11/2019 17:02:17

HOÀNG THỊ HIỀN

14/11/2019 17:00:00

11/11/2019 17:09:31

88

000.43.24.H42-191111-0005

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

11/11/2019 10:08:49

PHẠM THỊ THÚY

14/11/2019 10:08:49

11/11/2019 10:39:14

89

000.43.24.H42-191111-0004

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

11/11/2019 10:05:38

MAI TRUNG HIẾU

14/11/2019 10:05:38

11/11/2019 10:39:15

90

000.43.24.H42-191111-0003

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

11/11/2019 08:47:30

PHẠM VĂN HIẾN

14/11/2019 08:47:30

11/11/2019 10:39:15

91

000.43.24.H42-191111-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

11/11/2019 08:45:21

TRẦN VĂN TRUNG

14/11/2019 08:45:21

11/11/2019 10:39:16

92

000.43.24.H42-191111-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

11/11/2019 08:27:35

NGÔ VĂN MƯỜI

14/11/2019 08:27:35

11/11/2019 10:39:16

93

000.43.24.H42-191107-0003

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

07/11/2019 14:40:43

NGUYỄN VĂN HÙNG

12/11/2019 14:40:43

07/11/2019 14:45:39

94

000.43.24.H42-191107-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

07/11/2019 14:23:11

TRẦN VĂN TĨNH

12/11/2019 14:23:11

07/11/2019 14:45:39

95

000.43.24.H42-191107-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

07/11/2019 09:09:20

TRẦN QUỐC CHIẾN

12/11/2019 09:09:20

07/11/2019 09:17:00

96

000.43.24.H42-191104-0005

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

04/11/2019 14:56:19

PHẠM VĂN HÒA

07/11/2019 14:56:19

04/11/2019 15:13:40

97

000.43.24.H42-191104-0004

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

04/11/2019 14:49:01

TRẦN THỊ HOA

07/11/2019 14:49:01

04/11/2019 15:13:40

98

000.43.24.H42-191104-0003

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

04/11/2019 11:03:21

TRẦN VĂN GIẢNG

07/11/2019 12:00:00

04/11/2019 15:13:41

99

000.43.24.H42-191104-0002

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

04/11/2019 09:37:29

PHAN DUY ĐẮC

07/11/2019 09:37:29

04/11/2019 09:56:56

100

000.43.24.H42-191104-0001

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

04/11/2019 08:59:30

VŨ THỊ THỌ

 

04/11/2019 09:56:56