Hôm nay, Thứ ba ngày 27/07/2021

Hành chính công

STT

SỐ HỒ SƠ

VỀ VIỆC

NGÀY TIẾP NHẬN

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Ngày hẹn trả

Ngày trả kết quả

1

000.43.24.H42-200731-0016

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

31/07/2020 17:39:33

TRẦN THỊ HƯƠNG

05/08/2020 17:00:00

04/08/2020 07:43:45

2

000.43.24.H42-200731-0015

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

31/07/2020 17:37:40

NGÔ TRẦN HƯNG

05/08/2020 17:00:00

04/08/2020 07:43:46

3

000.43.24.H42-200731-0014

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

31/07/2020 17:35:19

PHẠM THU HÀ

05/08/2020 17:00:00

04/08/2020 07:43:46

4

000.43.24.H42-200731-0013

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

31/07/2020 17:33:56

PHẠM VIỆT HƯNG

05/08/2020 17:00:00

04/08/2020 07:43:46

5

000.43.24.H42-200731-0012

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

31/07/2020 13:35:01

NGUYỄN THỊ YẾN

05/08/2020 13:35:01

04/08/2020 07:43:47

6

000.43.24.H42-200731-0011

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

31/07/2020 11:24:55

ĐẬU VĂN DŨNG

05/08/2020 11:24:55

04/08/2020 07:43:47

7

000.43.24.H42-200731-0010

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

31/07/2020 11:20:12

ĐINH VĂN GIANG

05/08/2020 11:20:12

04/08/2020 07:43:47

8

000.43.24.H42-200731-0009

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

31/07/2020 11:14:42

TRỊNH THỊ VÂN ANH

05/08/2020 11:14:42

04/08/2020 07:43:48

9

000.43.24.H42-200731-0008

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

31/07/2020 10:23:12

PHAN NHƯ KỲ

05/08/2020 10:23:12

04/08/2020 07:43:48

10

000.43.24.H42-200731-0007

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

31/07/2020 10:21:48

PHẠM TUẤN NAM

05/08/2020 10:21:48

04/08/2020 07:43:49

11

000.43.24.H42-200731-0006

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

31/07/2020 10:18:42

NGUYỄN VĂN HÙNG

05/08/2020 10:18:42

04/08/2020 07:43:49

12

000.43.24.H42-200731-0005

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

31/07/2020 10:11:02

TRẦN VĂN QUYNH

05/08/2020 10:11:02

04/08/2020 07:43:49

13

000.43.24.H42-200731-0004

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

31/07/2020 10:09:07

NGUYỄN THỊ KIM

05/08/2020 10:09:07

04/08/2020 07:43:50

14

000.43.24.H42-200731-0003

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

31/07/2020 10:07:44

PHẠM VĂN ĐƯƠNG

05/08/2020 10:07:44

04/08/2020 07:43:50

15

000.43.24.H42-200731-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

31/07/2020 10:06:34

NGUYỄN VĂN THUẬT

05/08/2020 10:06:34

04/08/2020 07:43:50

16

000.43.24.H42-200731-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

31/07/2020 10:04:51

VŨ ĐÌNH HỰU

05/08/2020 10:04:51

04/08/2020 07:43:51

17

000.43.24.H42-200331-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

31/03/2020 10:04:53

NGUYỄN VĂN HIẾU

03/04/2020 10:04:53

31/03/2020 15:23:13

18

000.43.24.H42-200331-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

31/03/2020 09:35:25

ĐINH TUẤN ANH

03/04/2020 09:35:25

31/03/2020 15:22:46

19

000.43.24.H42-200730-0002

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

30/07/2020 08:34:40

NGUYỄN VĂN THỨC(NGUYỄN VĂN THỤ)

13/08/2020 08:34:40

03/08/2020 08:33:42

20

000.43.24.H42-200730-0001

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

30/07/2020 07:59:45

TRẦN KIM NGÂN(TRẦN THỊ TUYẾT)

13/08/2020 07:59:45

03/08/2020 08:33:43

21

000.43.24.H42-200630-0012

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

30/06/2020 16:47:15

PHẠM VĂN TOÀN

03/07/2020 16:47:15

30/06/2020 17:35:44

22

000.43.24.H42-200630-0011

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

30/06/2020 16:45:13

LÊ TRỌNG TÚ

03/07/2020 16:45:13

30/06/2020 17:35:45

23

000.43.24.H42-200630-0010

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

30/06/2020 16:43:40

TRẦN VĂN PHƯƠNG

03/07/2020 16:43:40

30/06/2020 17:35:45

24

000.43.24.H42-200630-0009

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

30/06/2020 16:42:44

ĐỖ VĂN THỌ

03/07/2020 16:42:44

30/06/2020 17:35:45

25

000.43.24.H42-200630-0008

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

30/06/2020 11:07:36

TRẦN VĂN TUYÊN

03/07/2020 11:07:36

30/06/2020 17:35:46

26

000.43.24.H42-200630-0007

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

30/06/2020 11:05:51

NGUYỄN NGỌC HỮU

03/07/2020 11:05:51

30/06/2020 17:35:46

27

000.43.24.H42-200630-0006

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

30/06/2020 10:46:40

HOÀNG VĂN NINH

28/07/2020 10:46:40

10/07/2020 11:32:16

28

000.43.24.H42-200630-0005

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

30/06/2020 10:42:04

TRẦN THỊ TƯƠI

28/07/2020 10:42:04

10/07/2020 11:32:34

29

000.43.24.H42-200630-0004

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

30/06/2020 08:40:19

TRẦN ĐỨC BÌNH

03/07/2020 08:40:19

30/06/2020 17:35:46

30

000.43.24.H42-200630-0003

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

30/06/2020 08:36:03

ĐINH VĂN NHÃ

03/07/2020 08:36:03

30/06/2020 17:35:47

31

000.43.24.H42-200630-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

30/06/2020 08:32:15

ĐỖ VĂN THƯỜNG

03/07/2020 08:32:15

30/06/2020 17:35:47

32

000.43.24.H42-200630-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

30/06/2020 08:21:09

MAI VĂN UYẾN

03/07/2020 08:21:09

30/06/2020 17:35:47

33

000.43.24.H42-200130-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

30/01/2020 15:46:21

LÊ THÀNH ĐÔNG

04/02/2020 15:46:21

30/01/2020 16:41:00

34

000.43.24.H42-200130-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

30/01/2020 14:41:17

VŨ HƯƠNG GIANG

04/02/2020 14:41:17

30/01/2020 15:29:49

35

000.43.24.H42-200729-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

29/07/2020 09:01:25

NGUYỄN VĂN LINH

03/08/2020 09:01:25

30/07/2020 08:44:40

36

000.43.24.H42-200629-0001

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

29/06/2020 09:08:33

PHẠM VĂN BÌNH (VŨ THỊ THANH NHẬT)

13/07/2020 09:08:33

06/07/2020 11:00:51

37

000.43.24.H42-200529-0005

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

29/05/2020 15:36:19

TRẦN VĂN HÙNG

03/06/2020 15:36:19

29/05/2020 16:46:48

38

000.43.24.H42-200529-0004

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

29/05/2020 15:34:22

ĐỖ THỊ LAN

03/06/2020 15:34:22

29/05/2020 16:46:49

39

000.43.24.H42-200529-0003

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

29/05/2020 15:32:52

TRẦN VĂN HIỆP

03/06/2020 15:32:52

29/05/2020 16:46:49

40

000.43.24.H42-200529-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

29/05/2020 15:31:05

HOÀNG THẾ MẠNH

03/06/2020 15:31:05

29/05/2020 16:46:49

41

000.43.24.H42-200529-0001

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

29/05/2020 08:05:09

TRẦN VĂN CƯỜNG

03/06/2020 08:05:09

29/05/2020 16:46:50

42

000.43.24.H42-200728-0014

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

28/07/2020 17:54:22

TRẦN THỊ TƯƠI

31/07/2020 17:00:00

30/07/2020 08:44:40

43

000.43.24.H42-200728-0013

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

28/07/2020 17:52:14

ĐINH VĂN PHÁT

31/07/2020 17:00:00

30/07/2020 08:44:41

44

000.43.24.H42-200728-0012

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

28/07/2020 17:50:30

NGUYỄN THỊ GIANG

31/07/2020 17:00:00

30/07/2020 08:44:41

45

000.43.24.H42-200728-0011

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

28/07/2020 17:48:17

TRẦN VĂN DŨNG

31/07/2020 17:00:00

30/07/2020 08:44:41

46

000.43.24.H42-200728-0010

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

28/07/2020 17:46:01

TRẦN NHƯ HÙNG

31/07/2020 17:00:00

30/07/2020 08:44:42

47

000.43.24.H42-200728-0009

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

28/07/2020 17:42:43

NGUYỄN THỊ CHÍN

31/07/2020 17:00:00

30/07/2020 08:44:42

48

000.43.24.H42-200728-0008

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

28/07/2020 17:40:41

PHẠM VĂN PHI

31/07/2020 17:00:00

30/07/2020 08:44:42

49

000.43.24.H42-200728-0007

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

28/07/2020 17:38:46

VŨ VĂN BIÊN

31/07/2020 17:00:00

30/07/2020 08:44:43

50

000.43.24.H42-200728-0006

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

28/07/2020 17:36:44

TRẦN TRUNG HIẾU

31/07/2020 17:00:00

30/07/2020 08:44:43

51

000.43.24.H42-200728-0005

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

28/07/2020 17:34:36

NGUYỄN THỊ LOAN

31/07/2020 17:00:00

30/07/2020 08:44:43

52

000.43.24.H42-200728-0004

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

28/07/2020 17:30:27

TRẦN VĂN PHƯƠNG

31/07/2020 17:00:00

30/07/2020 08:44:44

53

000.43.24.H42-200728-0003

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

28/07/2020 17:27:28

LÊ VĂN CHÂU

31/07/2020 17:00:00

30/07/2020 08:44:44

54

000.43.24.H42-200728-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

28/07/2020 17:25:11

VŨ VĂN CHÍNH

31/07/2020 17:00:00

30/07/2020 08:44:44

55

000.43.24.H42-200728-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

28/07/2020 09:33:49

PHẠM VĂN PHÚ

31/07/2020 09:33:49

30/07/2020 08:44:45

56

000.43.24.H42-200528-0028

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

28/05/2020 16:15:20

HOÀNG VĂN DƯƠNG

 

01/06/2020 16:52:10

57

000.43.24.H42-200528-0029

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

28/05/2020 16:13:55

VŨ DUY TÙNG (TRỊNH AN HẢI)

 

01/06/2020 16:52:10

58

000.43.24.H42-200528-0027

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

28/05/2020 15:44:23

NGUYỄN VĂN NGOẠN(NGUYỄN THỊ HỒNG NINH)

11/06/2020 15:44:23

01/06/2020 16:52:11

59

000.43.24.H42-200528-0026

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

28/05/2020 15:18:36

TRẦN THỊ LỚI(TRẦN NGỌC TRANG)

11/06/2020 15:18:36

01/06/2020 16:52:11

60

000.43.24.H42-200528-0024

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

28/05/2020 14:53:43

VŨ THỊ BÌNH

02/06/2020 14:53:43

28/05/2020 15:04:25

61

000.43.24.H42-200528-0023

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

28/05/2020 10:42:12

TRẦN VĂN KIM(CAO LIÊN HOAN)

 

01/06/2020 16:52:11

62

000.43.24.H42-200528-0001

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

28/05/2020 10:19:49

NGUYỄN VĂN MINH(ĐỖ THỊ LIÊN)

 

01/06/2020 16:57:12

63

000.43.24.H42-200528-0002

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

28/05/2020 10:19:34

VŨ THỊ YẾN(ĐỖ THỊ LIÊN)

 

01/06/2020 16:57:11

64

000.43.24.H42-200528-0003

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

28/05/2020 10:19:19

PHẠM VĂN THIỆN(CAO LIÊN HOAN)

 

01/06/2020 16:57:11

65

000.43.24.H42-200528-0004

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

28/05/2020 10:19:03

PHẠM THỊ HOÀI(LẠI THẾ TAM)

 

01/06/2020 16:57:11

66

000.43.24.H42-200528-0005

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

28/05/2020 10:18:46

PHẠM NGỌC MIỆN(PHƯƠNG)

 

01/06/2020 16:57:11

67

000.43.24.H42-200528-0006

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

28/05/2020 10:18:30

TRẦN THỊ VỤ(PHƯƠNG)

 

01/06/2020 16:57:10

68

000.43.24.H42-200528-0007

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

28/05/2020 10:18:17

PHẠM THỊ QUY(CAO LIÊN HOAN)

 

01/06/2020 16:54:05

69

000.43.24.H42-200528-0008

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

28/05/2020 10:17:36

VŨ VĂN HÙNG TRƯƠNG THỊ THANH THỦY)

 

01/06/2020 16:53:54

70

000.43.24.H42-200528-0009

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

28/05/2020 10:17:21

NGUYỄN VĂN TUYẾN (LƯU THỊ PHƯƠNG THANH)

 

01/06/2020 16:53:36

71

000.43.24.H42-200528-0010

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

28/05/2020 10:17:03

PHẠM VĂN HUỲNH (NGUYỄN THỊ THANH THỦY)

 

01/06/2020 16:53:22

72

000.43.24.H42-200528-0011

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

28/05/2020 10:15:55

PHAN THANH PHIẾN(NGUYỄN THỊ THANH THỦY)

 

01/06/2020 16:53:22

73

000.43.24.H42-200528-0012

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

28/05/2020 10:15:35

PHẠM VĂN DINH (PHẠM VĂN TỨ)

 

01/06/2020 16:53:06

74

000.43.24.H42-200528-0013

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

28/05/2020 10:14:37

PHẠM VĂN ĐỀ(PHẠM VĂN TỨ)

 

01/06/2020 16:53:06

75

000.43.24.H42-200528-0017

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

28/05/2020 10:14:21

NGUYỄN VĂN ĐỆ(PHẠM VĂN TỨ)

 

01/06/2020 16:52:41

76

000.43.24.H42-200528-0018

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

28/05/2020 10:14:03

PHẠM VĂN MỌI(PHẠM VĂN TỨ)

 

01/06/2020 16:52:41

77

000.43.24.H42-200528-0020

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

28/05/2020 10:13:42

BÙI THỊ TIÊU(NGUYỄN VĂN HƯỞNG)

 

01/06/2020 16:52:40

78

000.43.24.H42-200528-0021

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

28/05/2020 10:12:20

TRẦN THỊ LAN(NGUYỄN VĂN HƯỞNG)

 

01/06/2020 16:52:40

79

000.43.24.H42-200528-0022

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

28/05/2020 10:11:00

LƯU NHƯ SƠN(PHẠM VĂN TỨ)

 

01/06/2020 16:52:12

80

000.43.24.H42-200528-0016

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

28/05/2020 10:09:29

TRẦN VĂN NGHỊ

02/06/2020 10:09:29

28/05/2020 15:04:25

81

000.43.24.H42-200528-0019

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

28/05/2020 10:09:07

TRẦN QUANG TUÂN

02/06/2020 10:09:07

28/05/2020 15:04:25

82

000.43.24.H42-200528-0015

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

28/05/2020 10:08:49

TRẦN THỊ ÉN

02/06/2020 10:08:49

28/05/2020 15:04:26

83

000.43.24.H42-200528-0014

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

28/05/2020 10:08:26

NGUYỄN HỒNG KIÊN

02/06/2020 10:08:26

28/05/2020 15:04:26

84

000.43.24.H42-200428-0012

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

28/04/2020 14:19:47

VŨ THỊ THU HUYỀN

05/05/2020 14:19:47

28/04/2020 17:18:11

85

000.43.24.H42-200428-0011

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

28/04/2020 14:15:21

LÊ VĂN CẦU

05/05/2020 14:15:21

28/04/2020 17:18:11

86

000.43.24.H42-200428-0010

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

28/04/2020 14:12:52

VŨ VĂN CHÍNH

05/05/2020 14:12:52

28/04/2020 17:18:11

87

000.43.24.H42-200428-0009

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

28/04/2020 14:08:34

ĐỖ VĂN THƯỢNG

05/05/2020 14:08:34

28/04/2020 17:18:12

88

000.43.24.H42-200428-0008

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

28/04/2020 11:22:36

NGUYỄN VĂN QUYẾT

05/05/2020 11:22:36

28/04/2020 17:18:12

89

000.43.24.H42-200428-0007

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

28/04/2020 11:17:35

PHẠM VĂN VIỆT

05/05/2020 11:17:35

28/04/2020 17:18:12

90

000.43.24.H42-200428-0006

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

28/04/2020 11:14:29

TRẦN VĂN HUY

05/05/2020 11:14:29

28/04/2020 17:18:12

91

000.43.24.H42-200428-0005

Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

28/04/2020 11:12:44

TRẦN THỊ THẮM

18/06/2020 11:12:44

11/06/2020 08:54:36

92

000.43.24.H42-200428-0004

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

28/04/2020 10:55:16

LẠI VĂN TÍNH

05/05/2020 10:55:16

28/04/2020 17:18:13

93

000.43.24.H42-200428-0003

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

28/04/2020 10:50:16

LÊ VĂN ĐẠI

05/05/2020 10:50:16

28/04/2020 17:18:13

94

000.43.24.H42-200428-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

28/04/2020 10:44:43

TRẦN VĂN QUÂN

05/05/2020 10:44:43

28/04/2020 17:18:13

95

000.43.24.H42-200428-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

28/04/2020 08:24:37

ĐẶNG THỊ DUNG

05/05/2020 08:24:37

28/04/2020 17:18:14

96

000.43.24.H42-200228-0015

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

28/02/2020 15:54:03

VŨ VIỆT HÀ

02/03/2020 15:54:03

02/03/2020 16:03:35

97

000.43.24.H42-200228-0014

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

28/02/2020 15:29:21

PHẠM THỊ PHƯƠNG

02/03/2020 15:29:21

02/03/2020 16:03:36

98

000.43.24.H42-200228-0013

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

28/02/2020 15:28:19

LÊ THỊ HOA

02/03/2020 15:28:19

02/03/2020 16:03:36

99

000.43.24.H42-200228-0012

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

28/02/2020 15:27:07

ĐINH VĂN PHƯƠNG

02/03/2020 15:27:07

02/03/2020 16:03:37

100

000.43.24.H42-200228-0011

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

28/02/2020 15:25:47

NGUYỄN VĂN QUANG

02/03/2020 15:25:47

02/03/2020 16:03:38

101

000.43.24.H42-200228-0010

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

28/02/2020 15:24:25

TRẦN THỊ HÀ

02/03/2020 15:24:25

02/03/2020 16:03:38

102

000.43.24.H42-200228-0009

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

28/02/2020 15:23:26

TRẦN THỊ HẰNG

02/03/2020 15:23:26

02/03/2020 16:03:39

103

000.43.24.H42-200228-0008

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

28/02/2020 15:22:21

NGUYỄN THỊ KHÁNH

02/03/2020 15:22:21

02/03/2020 16:03:40

104

000.43.24.H42-200228-0007

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

28/02/2020 15:21:06

NGUYỄN VĂN CƯỜNG

02/03/2020 15:21:06

02/03/2020 16:03:40

105

000.43.24.H42-200228-0006

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

28/02/2020 15:19:33

NGUYỄN THỊ KIM THANH

02/03/2020 15:19:33

02/03/2020 16:03:41

106

000.43.24.H42-200228-0004

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

28/02/2020 14:12:25

LÊ THỊ CA

04/03/2020 14:12:25

28/02/2020 15:53:04

107

000.43.24.H42-200228-0003

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

28/02/2020 14:09:46

HOÀNG THỊ THANH HƯỜNG

04/03/2020 14:09:46

28/02/2020 15:53:04

108

000.43.24.H42-200228-0002

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

28/02/2020 14:08:30

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI

04/03/2020 14:08:30

28/02/2020 15:53:05

109

000.43.24.H42-200727-0008

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

27/07/2020 17:00:33

VŨ THỊ KIỀU

24/08/2020 17:00:00

31/07/2020 17:04:39

110

000.43.24.H42-200727-0007

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

27/07/2020 16:38:54

ĐỖ THỊ HUẾ

24/08/2020 16:38:54

31/07/2020 17:05:04

111

000.43.24.H42-200727-0006

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

27/07/2020 16:22:36

ĐINH VĂN DUY(NGUYỄN THỊ HỒNG NINH)

10/08/2020 16:22:36

03/08/2020 08:33:43

112

000.43.24.H42-200727-0005

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

27/07/2020 16:06:43

TRẦN VĂN NGỌ(TRẦN VĂN TUYÊN)

10/08/2020 16:06:43

03/08/2020 08:33:44

113

000.43.24.H42-200727-0004

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

27/07/2020 15:46:30

MAI THỊ LAN(LÊ THỊ OANH)

10/08/2020 15:46:30

03/08/2020 08:33:44

114

000.43.24.H42-200727-0003

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

27/07/2020 10:28:31

ĐỖ VĂN CHÂU(CAO LIÊN HOAN)

10/08/2020 10:28:31

03/08/2020 08:33:44

115

000.43.24.H42-200727-0002

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

27/07/2020 08:23:30

HOÀNG VĂN CHIÊM(HOÀNG KHẮC VĨNH)

10/08/2020 08:23:30

03/08/2020 08:33:45

116

000.43.24.H42-200727-0001

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

27/07/2020 08:10:36

PHẠM VĂN BÌNH(PHẠM VĂN THUẬN)

10/08/2020 08:10:36

03/08/2020 08:33:45

117

000.43.24.H42-200527-0004

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

27/05/2020 14:34:34

PHẠM NGỌC NHUẦN

01/06/2020 14:34:34

27/05/2020 14:40:08

118

000.43.24.H42-200527-0003

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

27/05/2020 14:29:07

PHẠM VĂN TRƯỜNG

01/06/2020 14:29:07

27/05/2020 14:40:09

119

000.43.24.H42-200527-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

27/05/2020 10:01:48

ĐỖ TUẤN ANH

01/06/2020 10:01:48

27/05/2020 10:11:13

120

000.43.24.H42-200527-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

27/05/2020 09:59:40

NGUYỄN VĂN THOẠI

01/06/2020 09:59:40

27/05/2020 10:11:14

121

000.43.24.H42-200327-0016

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

27/03/2020 16:37:10

TRẦN VĂN HUẤN

01/04/2020 16:37:10

27/03/2020 16:48:09

122

000.43.24.H42-200327-0015

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

27/03/2020 16:26:10

TRẦN VĂN KHUÊ

01/04/2020 16:26:10

27/03/2020 16:48:09

123

000.43.24.H42-200327-0014

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

27/03/2020 16:23:17

NGUYỄN VĂN HẢI

01/04/2020 16:23:17

27/03/2020 16:48:09

124

000.43.24.H42-200327-0013

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

27/03/2020 16:20:19

PHẠM VĂN THUẬN

01/04/2020 16:20:19

27/03/2020 16:48:10

125

000.43.24.H42-200327-0012

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

27/03/2020 16:14:00

ĐINH THỊ THOA

01/04/2020 16:14:00

27/03/2020 16:48:10

126

000.43.24.H42-200327-0011

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

27/03/2020 16:08:56

NGUYỄN THỊ NHUNG

01/04/2020 16:08:56

27/03/2020 16:48:10

127

000.43.24.H42-200327-0010

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

27/03/2020 16:02:23

TRẦN THỊ KIM XUYẾN

01/04/2020 16:02:23

27/03/2020 16:48:10

128

000.43.24.H42-200327-0009

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

27/03/2020 10:40:49

VŨ ĐỨC ĐỊNH

01/04/2020 10:40:49

27/03/2020 15:26:51

129

000.43.24.H42-200327-0008

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

27/03/2020 10:40:15

PHAM VĂN NAM

01/04/2020 10:40:15

27/03/2020 15:26:51

130

000.43.24.H42-200327-0007

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

27/03/2020 10:39:21

TRẦN VĂN THIÊN

01/04/2020 10:39:21

27/03/2020 15:26:51

131

000.43.24.H42-200327-0006

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

27/03/2020 10:39:04

PHẠM THỊ LOAN

01/04/2020 10:39:04

27/03/2020 15:26:52

132

000.43.24.H42-200327-0005

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

27/03/2020 10:38:41

VŨ DUY KHÁNH

01/04/2020 10:38:41

27/03/2020 15:26:52

133

000.43.24.H42-200327-0004

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

27/03/2020 10:35:39

PHẠM ĐỨC CÔNG

01/04/2020 10:35:39

27/03/2020 15:26:52

134

000.43.24.H42-200327-0003

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

27/03/2020 10:31:34

TRẦN THỊ RỰU

01/04/2020 10:31:34

27/03/2020 15:26:53

135

000.43.24.H42-200327-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

27/03/2020 10:19:21

VŨ VĂN HOÀNG

01/04/2020 10:19:21

27/03/2020 15:26:53

136

000.43.24.H42-200327-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

27/03/2020 08:33:15

TRẦN THỊ LƯU

01/04/2020 08:33:15

27/03/2020 15:26:53

137

000.43.24.H42-200227-0017

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

27/02/2020 16:36:05

NGUYỄN VĂN HỢI

03/03/2020 16:36:05

27/02/2020 17:02:45

138

000.43.24.H42-200227-0016

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

27/02/2020 15:58:00

TRẦN VĂN THÀNH

03/03/2020 15:58:00

27/02/2020 17:02:45

139

000.43.24.H42-200227-0015

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

27/02/2020 15:46:42

LÊ VĂN NGHỊ

03/03/2020 15:46:42

27/02/2020 17:02:46

140

000.43.24.H42-200227-0014

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

27/02/2020 15:13:46

VŨ VĂN HOÀNG

03/03/2020 15:13:46

27/02/2020 17:02:46

141

000.43.24.H42-200227-0013

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

27/02/2020 14:14:56

ĐÔNG VĂN TẢI

03/03/2020 14:14:56

27/02/2020 14:36:53

142

000.43.24.H42-200227-0012

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

27/02/2020 09:51:44

TRẦN VĂN HÀO

03/03/2020 09:51:44

27/02/2020 14:36:54

143

000.43.24.H42-200227-0011

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

27/02/2020 09:49:34

ĐỒNG VĂN ĐẠI

03/03/2020 09:49:34

27/02/2020 14:36:54

144

000.43.24.H42-200227-0010

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

27/02/2020 09:47:28

TRẦN VĂN ĐÔNG

03/03/2020 09:47:28

27/02/2020 14:36:55

145

000.43.24.H42-200227-0009

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

27/02/2020 09:19:40

NGUYỄN VĂN HUY

03/03/2020 09:19:40

27/02/2020 14:36:55

146

000.43.24.H42-200227-0008

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

27/02/2020 08:45:14

PHẠM VĂN ĐẠT

03/03/2020 08:45:14

27/02/2020 14:36:56

147

000.43.24.H42-200227-0007

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

27/02/2020 08:42:56

PHẠM VĂN NGUYÊN

03/03/2020 08:42:56

27/02/2020 14:36:56

148

000.43.24.H42-200227-0006

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

27/02/2020 08:34:00

PHẠM VĂN ẤT

03/03/2020 08:34:00

27/02/2020 14:36:57

149

000.43.24.H42-200227-0005

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

27/02/2020 08:25:27

LÃ VĂN PHỤNG

03/03/2020 08:25:27

27/02/2020 14:36:57

150

000.43.24.H42-200227-0004

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

27/02/2020 08:18:42

ĐOÀN VĂN THIỆU

03/03/2020 08:18:42

27/02/2020 14:36:58

151

000.43.24.H42-200227-0003

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

27/02/2020 07:56:47

TRẦN TRUNG LẬP

03/03/2020 07:56:47

27/02/2020 14:36:59

152

000.43.24.H42-200227-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

27/02/2020 07:54:26

PHẠM VĂN TUẤT

03/03/2020 07:54:26

27/02/2020 14:36:59

153

000.43.24.H42-200227-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

27/02/2020 07:50:31

TRẦN VĂN VIỆT

03/03/2020 07:50:31

27/02/2020 14:37:00

154

000.43.24.H42-200626-0005

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

26/06/2020 11:05:34

NGÔ VĂN KHANH

01/07/2020 11:05:34

26/06/2020 14:40:25

155

000.43.24.H42-200626-0004

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

26/06/2020 11:04:08

ĐỖ VĂN QUYỀN

01/07/2020 11:04:08

26/06/2020 14:40:26

156

000.43.24.H42-200626-0003

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

26/06/2020 11:02:57

TRẦN VĂN MẠNH

01/07/2020 11:02:57

26/06/2020 14:40:26

157

000.43.24.H42-200626-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

26/06/2020 11:01:39

ĐOÀN VĂN MÙI

01/07/2020 11:01:39

26/06/2020 14:40:26

158

000.43.24.H42-200626-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

26/06/2020 11:00:27

ĐỖ TIẾN HUY

01/07/2020 11:00:27

26/06/2020 14:40:27

159

000.43.24.H42-200526-0012

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

26/05/2020 16:33:59

NGUYỄN THỊ NGA

29/05/2020 16:33:59

26/05/2020 16:39:57

160

000.43.24.H42-200526-0011

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

26/05/2020 16:32:02

PHẠM ĐÌNH ĐẠT

29/05/2020 16:32:02

26/05/2020 16:40:09

161

000.43.24.H42-200526-0010

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

26/05/2020 16:28:17

TRẦN THỊ PHIN

29/05/2020 16:28:17

26/05/2020 16:40:09

162

000.43.24.H42-200526-0009

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

26/05/2020 15:53:12

PHẠM VĂN ĐỒNG

29/05/2020 15:53:12

26/05/2020 16:00:58

163

000.43.24.H42-200526-0008

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

26/05/2020 10:50:26

BÙI QUANG CHÍNH

29/05/2020 10:50:26

26/05/2020 11:13:42

164

000.43.24.H42-200526-0007

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

26/05/2020 10:48:37

TRẦN THỊ HƯƠNG

29/05/2020 10:48:37

26/05/2020 11:13:43

165

000.43.24.H42-200526-0006

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

26/05/2020 09:21:36

MAI VĂN LÂM

29/05/2020 09:21:36

26/05/2020 11:13:43

166

000.43.24.H42-200526-0005

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

26/05/2020 09:19:58

NGUYỄN ANH PHƯƠNG

29/05/2020 09:19:58

26/05/2020 11:13:43

167

000.43.24.H42-200526-0004

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

26/05/2020 09:17:54

TRẦN QUANG TRUNG

29/05/2020 09:17:54

26/05/2020 11:13:44

168

000.43.24.H42-200526-0003

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

26/05/2020 09:13:29

VŨ VĂN TOÀN

29/05/2020 09:13:29

26/05/2020 11:13:44

169

000.43.24.H42-200526-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

26/05/2020 09:11:15

TRẦN VĂN CHUNG

29/05/2020 09:11:15

26/05/2020 11:13:44

170

000.43.24.H42-200526-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

26/05/2020 08:58:17

NGUYỄN THỊ LAN

29/05/2020 08:58:17

26/05/2020 11:13:45

171

000.43.24.H42-200326-0001

Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

26/03/2020 15:11:55

TRẦN THỊ CẨM LỆ

18/05/2020 15:11:55

28/04/2020 11:09:18

172

000.43.24.H42-200319-0002

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

26/03/2020 08:26:13

TRẦN VĂN HẬU

 

26/03/2020 15:17:35

173

000.43.24.H42-200625-0008

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

25/06/2020 15:46:07

LƯU THỊ HIỂN(ĐỖ THỊ YÊN)

09/07/2020 15:46:07

06/07/2020 11:00:52

174

000.43.24.H42-200625-0007

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

25/06/2020 15:16:22

VŨ NGỌC HIỂN(TRƯƠNG VĂN BẨY)

09/07/2020 15:16:22

06/07/2020 11:00:52

175

000.43.24.H42-200625-0006

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

25/06/2020 15:14:06

PHẠM VĂN THẮNG(VŨ MINH THỰC)

09/07/2020 15:14:06

06/07/2020 11:00:53

176

000.43.24.H42-200625-0005

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

25/06/2020 15:12:21

NGUYỄN VĂN AN(TRƯƠNG VĂN BẨY)

09/07/2020 15:12:21

06/07/2020 11:00:53

177

000.43.24.H42-200625-0004

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

25/06/2020 15:09:46

NGUYỄN VĂN SINH(TRƯƠNG VĂN BẨY)

09/07/2020 15:09:46

06/07/2020 11:01:37

178

000.43.24.H42-200625-0003

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

25/06/2020 15:05:58

TRẦN THỊ LỄ(TRƯƠNG VĂN BẨY)

09/07/2020 15:05:58

06/07/2020 11:01:37

179

000.43.24.H42-200625-0002

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

25/06/2020 15:02:59

NINH VĂN ĐÀI(VŨ VIỆT THẮNG)

09/07/2020 15:02:59

06/07/2020 11:01:38

180

000.43.24.H42-200625-0001

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

25/06/2020 14:59:47

TRẦN HỒNG SƠN(NGUYỄN VĂN HƯỞNG)

09/07/2020 14:59:47

06/07/2020 11:01:38

181

000.43.24.H42-200525-0008

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

25/05/2020 16:53:22

TRƯƠNG ĐỨC HẬU(HOÀNG VĂN CHÍ)

08/06/2020 16:53:22

28/05/2020 10:02:12

182

000.43.24.H42-200525-0007

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

25/05/2020 16:45:25

LÃ CUNG THIÊN(HUÊ TUẤN)

08/06/2020 16:45:25

28/05/2020 10:02:13

183

000.43.24.H42-200525-0006

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

25/05/2020 15:06:45

ĐINH THỊ NINH(TRỊNH AN HẢI)

08/06/2020 15:06:45

28/05/2020 10:02:13

184

000.43.24.H42-200525-0005

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

25/05/2020 14:49:57

NGUYỄN XUÂN THÀNH(PHƯƠNG VPCC)

08/06/2020 14:49:57

28/05/2020 10:02:13

185

000.43.24.H42-200525-0004

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

25/05/2020 10:53:20

PHẠM VĂN LUẬN (HOÀNG VĂN CHÍ)

08/06/2020 10:53:20

25/05/2020 10:59:20

186

000.43.24.H42-200525-0003

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

25/05/2020 10:45:20

TRẦN XUÂN CHIÊM

08/06/2020 10:45:20

25/05/2020 10:59:20

187

000.43.24.H42-200325-0014

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

25/03/2020 08:47:55

LÊ THANH ĐIỀM

30/03/2020 08:47:55

25/03/2020 09:40:53

188

000.43.24.H42-200325-0013

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/03/2020 08:41:57

PHẠM THỊ THỦY

30/03/2020 08:41:57

25/03/2020 09:40:53

189

000.43.24.H42-200325-0012

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/03/2020 08:39:07

LƯƠNG HUY TƯỞNG

30/03/2020 08:39:07

27/03/2020 15:26:54

190

000.43.24.H42-200325-0011

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/03/2020 08:36:54

ĐINH THẾ PHÚC

30/03/2020 08:36:54

25/03/2020 09:40:53

191

000.43.24.H42-200325-0010

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/03/2020 08:32:38

VŨ THỊ NHUNG

30/03/2020 08:32:38

25/03/2020 09:40:54

192

000.43.24.H42-200325-0009

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/03/2020 08:29:30

PHẠM VĂN TUYẾN

30/03/2020 08:29:30

25/03/2020 09:40:55

193

000.43.24.H42-200325-0008

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/03/2020 08:23:10

TRẦN VĂN BÍNH

30/03/2020 08:23:10

25/03/2020 09:40:54

194

000.43.24.H42-200325-0007

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/03/2020 08:20:56

NGUYỄN VĂN CƯỜNG

30/03/2020 08:20:56

25/03/2020 09:40:54

195

000.43.24.H42-200325-0006

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/03/2020 08:16:55

NGUYỄN VĂN ĐOÀN

30/03/2020 08:16:55

25/03/2020 09:40:55

196

000.43.24.H42-200325-0005

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/03/2020 08:11:48

BÙI VĂN THỊNH

30/03/2020 08:11:48

25/03/2020 09:40:55

197

000.43.24.H42-200325-0004

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/03/2020 08:06:59

VŨ VĂN PHƯỢNG

30/03/2020 08:06:59

25/03/2020 09:40:56

198

000.43.24.H42-200325-0003

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/03/2020 08:03:13

VŨ MINH KHẨN

30/03/2020 08:03:13

25/03/2020 09:40:56

199

000.43.24.H42-200325-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/03/2020 07:54:04

NGUYỄN THANH HƯỞNG

30/03/2020 07:54:04

25/03/2020 09:40:56

200

000.43.24.H42-200325-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/03/2020 07:50:29

NGUYỄN VĂN SƠN

30/03/2020 07:50:29

25/03/2020 09:40:56

201

000.43.24.H42-200225-0002

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

25/02/2020 09:40:30

MAI XUÂN QUYẾT

 

25/02/2020 10:03:59

202

000.43.24.H42-200225-0001

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

25/02/2020 08:58:53

BÙI HOÀNG LÂM

 

25/02/2020 10:05:10

203

000.43.24.H42-200724-0011

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

24/07/2020 16:45:00

VŨ THỊ LAN

29/07/2020 16:45:00

27/07/2020 14:07:56

204

000.43.24.H42-200724-0010

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

24/07/2020 16:09:36

NGUYỄN HỒNG SINH

29/07/2020 16:09:36

27/07/2020 14:07:57

205

000.43.24.H42-200724-0009

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

24/07/2020 16:00:03

VÕ DUY LINH

29/07/2020 16:00:03

27/07/2020 14:07:57

206

000.43.24.H42-200724-0008

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

24/07/2020 15:58:53

LÊ THỊ MỪNG

29/07/2020 15:58:53

27/07/2020 14:07:57

207

000.43.24.H42-200724-0007

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

24/07/2020 10:35:51

NGUYỄN VĂN QUANG

29/07/2020 10:35:51

27/07/2020 14:07:58

208

000.43.24.H42-200724-0006

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

24/07/2020 10:32:09

NGÔ ĐỨC THÔNG

29/07/2020 10:32:09

27/07/2020 14:07:58

209

000.43.24.H42-200724-0005

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

24/07/2020 10:30:07

TRỊNH VĂN MẠNH

29/07/2020 10:30:07

27/07/2020 14:07:58

210

000.43.24.H42-200724-0004

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

24/07/2020 10:28:44

NINH VĂN TƯƠNG

29/07/2020 10:28:44

27/07/2020 14:07:59

211

000.43.24.H42-200724-0003

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

24/07/2020 10:27:08

TRẦN VĂN TUẤN

29/07/2020 10:27:08

27/07/2020 14:07:59

212

000.43.24.H42-200724-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

24/07/2020 10:25:43

TÔ THỊ LAN

29/07/2020 10:25:43

27/07/2020 14:07:59

213

000.43.24.H42-200724-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

24/07/2020 10:10:15

MAI VĂN TRUNG

29/07/2020 10:10:15

27/07/2020 14:08:00

214

000.43.24.H42-200424-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

24/04/2020 09:46:05

ĐINH QUANG TUYẾN

29/04/2020 09:46:05

24/04/2020 16:03:59

215

000.43.24.H42-200424-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

24/04/2020 09:40:10

ĐÀO VĂN MY

29/04/2020 09:40:10

24/04/2020 16:04:00

216

000.43.24.H42-200224-0013

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

24/02/2020 16:30:17

NGUYỄN VĂN THẮNG

27/02/2020 16:30:17

24/02/2020 17:10:49

217

000.43.24.H42-200224-0012

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

24/02/2020 16:27:39

NGUYỄN VĂN TÂM

27/02/2020 16:27:39

24/02/2020 17:10:50

218

000.43.24.H42-200224-0011

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

24/02/2020 15:40:09

TRẦN QUỐC DƯƠNG

27/02/2020 15:40:09

24/02/2020 17:10:50

219

000.43.24.H42-200224-0010

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

24/02/2020 14:06:59

NINH VĂN CHÂU

27/02/2020 14:06:59

24/02/2020 14:40:47

220

000.43.24.H42-200224-0009

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

24/02/2020 10:38:17

PHẠM NGỌC THÀNH

27/02/2020 10:38:17

24/02/2020 14:40:48

221

000.43.24.H42-200224-0008

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

24/02/2020 10:36:08

LƯU THỊ HUYỀN

27/02/2020 10:36:08

24/02/2020 14:40:49

222

000.43.24.H42-200224-0007

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

24/02/2020 09:51:59

NGUYỄN THỊ THANH THU

27/02/2020 09:51:59

24/02/2020 14:40:50

223

000.43.24.H42-200224-0006

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

24/02/2020 09:24:14

LÊ THỊ THOA

27/02/2020 09:24:14

24/02/2020 14:40:50

224

000.43.24.H42-200224-0005

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

24/02/2020 09:05:33

ĐỖ NGỌC TẠ

27/02/2020 09:05:33

24/02/2020 14:40:51

225

000.43.24.H42-200224-0004

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

24/02/2020 09:01:05

NGUYỄN TIẾN DŨNG

27/02/2020 09:01:05

24/02/2020 14:40:52

226

000.43.24.H42-200224-0003

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

24/02/2020 08:56:26

TRẦN XUÂN TUẤN

27/02/2020 08:56:26

24/02/2020 14:40:53

227

000.43.24.H42-200224-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

24/02/2020 08:52:44

VŨ QUANG HÓA

27/02/2020 08:52:44

24/02/2020 14:40:53

228

000.43.24.H42-200224-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

24/02/2020 08:48:55

LƯƠNG TRỌNG NGHĨA

27/02/2020 08:48:55

24/02/2020 14:40:54

229

000.43.24.H42-200723-0006

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

23/07/2020 16:17:19

TRẦN VĂN PHÙNG(TRẦN VĂN ANH)

06/08/2020 16:17:19

03/08/2020 08:33:45

230

000.43.24.H42-200723-0005

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

23/07/2020 15:24:24

PHẠM XUÂN ĐỒNG(NGUYỄN CAO KHÁNH)

06/08/2020 15:24:24

27/07/2020 08:06:49

231

000.43.24.H42-200723-0004

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

23/07/2020 08:30:40

PHAN VĂN KHOA(PHAN VĂN KHOA)

06/08/2020 08:30:40

27/07/2020 08:06:49

232

000.43.24.H42-200723-0003

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

23/07/2020 08:26:20

PHẠM VĂN VÕ(PHẠM VĂN VÕ)

06/08/2020 08:26:20

27/07/2020 08:06:50

233

000.43.24.H42-200723-0002

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

23/07/2020 08:04:00

HOÀNG VĂN CẢNH(HOÀNG VĂN CÓ)

06/08/2020 08:04:00

27/07/2020 08:06:50

234

000.43.24.H42-200723-0001

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

23/07/2020 07:57:20

ĐỖ VĂN HIỂU(ĐỖ VĂN HIỂU)

06/08/2020 07:57:20

27/07/2020 08:06:50

235

000.43.24.H42-200623-0016

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

23/06/2020 16:04:00

PHAN VĂN TRÌNH

26/06/2020 16:04:00

23/06/2020 17:42:48

236

000.43.24.H42-200623-0015

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

23/06/2020 16:01:21

LÊ THẾ VINH

26/06/2020 16:01:21

23/06/2020 17:42:49

237

000.43.24.H42-200623-0014

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

23/06/2020 15:58:59

TRỊNH VĂN ĐÀN

26/06/2020 15:58:59

23/06/2020 17:42:49

238

000.43.24.H42-200623-0013

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

23/06/2020 15:57:09

MAI THỊ OANH

26/06/2020 15:57:09

23/06/2020 17:42:49

239

000.43.24.H42-200623-0012

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

23/06/2020 15:55:30

PHẠM VĂN LƯU

26/06/2020 15:55:30

23/06/2020 17:42:50

240

000.43.24.H42-200623-0011

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

23/06/2020 15:53:18

VŨ VĂN TUẤN

26/06/2020 15:53:18

23/06/2020 17:42:50

241

000.43.24.H42-200623-0010

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

23/06/2020 15:51:05

ĐINH CÔNG VINH

26/06/2020 15:51:05

23/06/2020 17:42:50

242

000.43.24.H42-200623-0009

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

23/06/2020 15:49:43

PHẠM THỊ HIỀN

26/06/2020 15:49:43

23/06/2020 17:42:51

243

000.43.24.H42-200623-0008

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

23/06/2020 15:47:53

NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG

26/06/2020 15:47:53

23/06/2020 17:42:51

244

000.43.24.H42-200623-0007

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

23/06/2020 15:46:16

NGUYỄN THỊ HON

26/06/2020 15:46:16

23/06/2020 17:42:51

245

000.43.24.H42-200623-0006

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

23/06/2020 15:44:30

TRẦN THỊ HIỀN

26/06/2020 15:44:30

23/06/2020 17:42:52

246

000.43.24.H42-200623-0005

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

23/06/2020 15:39:31

PHẠM VĂN THẮNG

26/06/2020 15:39:31

23/06/2020 17:42:52

247

000.43.24.H42-200623-0004

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

23/06/2020 15:38:23

NGUYỄN THỊ HIỀN

26/06/2020 15:38:23

23/06/2020 17:42:52

248

000.43.24.H42-200623-0003

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

23/06/2020 15:37:23

VŨ VĂN MẬU

26/06/2020 15:37:23

23/06/2020 17:42:53

249

000.43.24.H42-200623-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

23/06/2020 15:36:17

VŨ VĂN TUYẾN

26/06/2020 15:36:17

23/06/2020 17:42:53

250

000.43.24.H42-200623-0001

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

23/06/2020 10:49:34

MAI TRUNG HIẾU

21/07/2020 10:49:34

03/07/2020 17:12:09

251

000.43.24.H42-200622-0012

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

22/06/2020 15:02:41

TRẦN VIỆT MÙI(TRẦN THỊ LIỄU)

06/07/2020 15:02:41

25/06/2020 14:55:18

252

000.43.24.H42-200622-0011

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

22/06/2020 14:58:30

VŨ VĂN TƯƠNG(VŨ VĂN CƯƠNG)

06/07/2020 14:58:30

25/06/2020 14:55:19

253

000.43.24.H42-200622-0010

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

22/06/2020 10:01:56

PHẠM VĂN ĐẤU(VŨ MINH THỰC)

06/07/2020 10:01:56

25/06/2020 14:55:19

254

000.43.24.H42-200622-0009

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

22/06/2020 09:46:02

VŨ VĂN HUYNH(VŨ HỒNG HƯNG)

06/07/2020 09:46:02

25/06/2020 14:55:19

255

000.43.24.H42-200622-0008

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

22/06/2020 09:25:09

MAI QUANG CHUNG(PHẠM THỊ CÚC)

06/07/2020 09:25:09

25/06/2020 14:55:20

256

000.43.24.H42-200622-0007

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

22/06/2020 09:22:38

TRẦN THỊ MÙI(PHẠM VĂN ĐỊNH)

06/07/2020 09:22:38

25/06/2020 14:55:20

257

000.43.24.H42-200622-0006

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

22/06/2020 09:20:05

NGUYỄN THỊ HƯƠNG(PHẠM VĂN ĐỊNH)

06/07/2020 09:20:05

25/06/2020 14:55:21

258

000.43.24.H42-200622-0005

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

22/06/2020 09:13:52

NGUYỄN VĂN MƯỜI(TRẦN THỊ THẢO)

06/07/2020 09:13:52

25/06/2020 14:55:21

259

000.43.24.H42-200622-0004

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

22/06/2020 09:09:22

VŨ VĂN HÙNG(PHẠM VĂN ĐỊNH)

06/07/2020 09:09:22

25/06/2020 14:55:21

260

000.43.24.H42-200622-0003

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

22/06/2020 09:07:25

TRẦN VĂN ĐỨC(PHẠM VĂN ĐỊNH)

06/07/2020 09:07:25

25/06/2020 14:55:22

261

000.43.24.H42-200622-0002

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

22/06/2020 08:57:19

VŨ ĐỨC CÁC(LẠI THẾ TAM)

06/07/2020 08:57:19

25/06/2020 14:55:22

262

000.43.24.H42-200622-0001

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

22/06/2020 08:37:51

NGUYỄN HỮU VANG

06/07/2020 08:37:51

25/06/2020 14:55:22

263

000.43.24.H42-200522-0021

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

22/05/2020 17:05:07

HOÀNG VĂN TÒNG

27/05/2020 17:00:00

22/05/2020 17:44:31

264

000.43.24.H42-200522-0020

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/05/2020 15:41:23

BÙI VĂN HẠNH

27/05/2020 15:41:23

22/05/2020 16:05:44

265

000.43.24.H42-200522-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/05/2020 11:12:16

VŨ TIẾN LỢI

27/05/2020 11:12:16

22/05/2020 16:05:44

266

000.43.24.H42-200522-0003

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/05/2020 11:11:53

DOÃN THỊ XỨNG

27/05/2020 11:11:53

22/05/2020 16:05:45

267

000.43.24.H42-200522-0013

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/05/2020 11:11:34

VŨ VĂN VƯỢNG

27/05/2020 11:11:34

22/05/2020 16:05:45

268

000.43.24.H42-200522-0019

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/05/2020 11:02:32

TRẦN MẠNH TÙY

27/05/2020 11:02:32

22/05/2020 16:05:45

269

000.43.24.H42-200522-0018

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/05/2020 10:06:23

NGUYỄN THỊ HƯỜNG

27/05/2020 10:06:23

22/05/2020 16:05:45

270

000.43.24.H42-200522-0017

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/05/2020 09:59:47

PHẠM VĂN NÚI

27/05/2020 09:59:47

22/05/2020 16:05:46

271

000.43.24.H42-200522-0016

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/05/2020 09:58:34

NGÔ TIÊU HÀ

27/05/2020 09:58:34

22/05/2020 16:05:46

272

000.43.24.H42-200522-0015

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/05/2020 09:56:23

NGUYỄN VĂN BẮC

27/05/2020 09:56:23

22/05/2020 16:05:46

273

000.43.24.H42-200522-0014

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/05/2020 09:54:41

NGUYỄN NGỌC HƯNG

27/05/2020 09:54:41

22/05/2020 16:05:47

274

000.43.24.H42-200522-0012

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/05/2020 09:42:34

ĐOÀN VĂN ĐƯỢC

27/05/2020 09:42:34

22/05/2020 16:05:47

275

000.43.24.H42-200522-0011

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/05/2020 09:39:29

PHẠM VĂN TÚ

27/05/2020 09:39:29

22/05/2020 16:05:47

276

000.43.24.H42-200522-0010

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/05/2020 09:31:04

TRẦN QUANG THÀNH

27/05/2020 09:31:04

22/05/2020 16:05:47

277

000.43.24.H42-200522-0004

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/05/2020 09:05:02

TRẦN VĂN CẢ

27/05/2020 09:05:02

22/05/2020 16:05:48

278

000.43.24.H42-200522-0009

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/05/2020 09:02:53

LƯU THỊ NHUNG

27/05/2020 09:02:53

22/05/2020 16:05:48

279

000.43.24.H42-200522-0008

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/05/2020 09:01:03

NGUYỄN VĂN HỢP

27/05/2020 09:01:03

22/05/2020 16:05:48

280

000.43.24.H42-200522-0007

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/05/2020 08:59:42

PHẠM VĂN ĐOÀN

27/05/2020 08:59:42

22/05/2020 16:05:49

281

000.43.24.H42-200522-0006

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/05/2020 08:57:45

NGUYỄN ĐÌNH TÂN

27/05/2020 08:57:45

22/05/2020 16:05:49

282

000.43.24.H42-200522-0005

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/05/2020 08:56:33

TRẦN THỊ MẾN

27/05/2020 08:56:33

22/05/2020 16:05:49

283

000.43.24.H42-200522-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/05/2020 08:06:47

HỒ BÌNH AN

27/05/2020 08:06:47

22/05/2020 16:05:50

284

000.43.24.H42-200721-0008

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

21/07/2020 17:27:26

NGUYỄN VĂN THUYẾT

24/07/2020 17:00:00

22/07/2020 07:41:36

285

000.43.24.H42-200721-0007

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

21/07/2020 17:26:16

TRẦN VĂN TIÊN

24/07/2020 17:00:00

22/07/2020 07:41:36

286

000.43.24.H42-200721-0006

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

21/07/2020 17:24:57

VŨ THỊ HUỆ

24/07/2020 17:00:00

22/07/2020 07:41:36

287

000.43.24.H42-200721-0005

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

21/07/2020 17:23:21

NGUYỄN THỊ THỦY

24/07/2020 17:00:00

22/07/2020 07:41:37

288

000.43.24.H42-200721-0004

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

21/07/2020 17:21:52

PHẠM VĂN LÌNH

24/07/2020 17:00:00

22/07/2020 07:41:37

289

000.43.24.H42-200721-0003

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

21/07/2020 17:19:52

PHẠM THỊ DUNG

24/07/2020 17:00:00

22/07/2020 07:41:37

290

000.43.24.H42-200721-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

21/07/2020 17:16:41

TRẦN THỊ QUYÊN

24/07/2020 17:00:00

22/07/2020 07:41:38

291

000.43.24.H42-200721-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

21/07/2020 17:15:09

NGUYỄN VĂN CHIẾN

24/07/2020 17:00:00

22/07/2020 07:41:38

292

000.43.24.H42-200421-0010

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

21/04/2020 17:02:19

TRẦN VĂN VÌ

24/04/2020 17:00:00

22/04/2020 09:19:08

293

000.43.24.H42-200421-0009

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

21/04/2020 17:00:50

TRẦN VĂN BÌNH

24/04/2020 17:00:00

22/04/2020 09:19:09

294

000.43.24.H42-200421-0008

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

21/04/2020 16:59:07

NGUYỄN THỊ LÝ

24/04/2020 16:59:07

22/04/2020 09:19:09

295

000.43.24.H42-200421-0007

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

21/04/2020 16:57:59

NGUYỄN ANH TUẤN

24/04/2020 16:57:59

22/04/2020 09:19:09

296

000.43.24.H42-200421-0006

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

21/04/2020 16:56:16

VŨ NGỌC HOÀNG

24/04/2020 16:56:16

22/04/2020 09:19:10

297

000.43.24.H42-200421-0005

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

21/04/2020 16:54:56

CHU VĂN PHƯƠNG

24/04/2020 16:54:56

22/04/2020 09:19:10

298

000.43.24.H42-200421-0004

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

21/04/2020 16:52:50

CAO THỊ LỢI

24/04/2020 16:52:50

22/04/2020 09:19:10

299

000.43.24.H42-200421-0003

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

21/04/2020 16:51:14

PHẠM THỊ LÀNH

24/04/2020 16:51:14

22/04/2020 09:19:11

300

000.43.24.H42-200421-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

21/04/2020 16:49:40

ĐỖ VĂN XUÂN

24/04/2020 16:49:40

22/04/2020 09:19:11

301

000.43.24.H42-200421-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

21/04/2020 16:47:50

LƯƠNG THẾ TÀI

24/04/2020 16:47:50

22/04/2020 09:19:11

302

000.43.24.H42-200121-0004

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

21/01/2020 15:37:12

MAI VĂN BÁT

31/01/2020 15:37:12

21/01/2020 16:33:58

303

000.43.24.H42-200121-0003

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

21/01/2020 15:26:40

TRẦN VĂN TRƯỜNG

31/01/2020 15:26:40

21/01/2020 16:33:59

304

000.43.24.H42-200121-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

21/01/2020 15:24:05

PHẠM THỊ DUNG

31/01/2020 15:24:05

21/01/2020 16:33:59

305

000.43.24.H42-200121-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

21/01/2020 14:28:12

PHẠM THỊ TỐT

31/01/2020 14:28:12

21/01/2020 16:34:00

306

000.43.24.H42-200720-0021

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

20/07/2020 16:07:49

PHẠM VĂN LỤC(PHẠM VĂN TỨ)

03/08/2020 16:07:49

23/07/2020 07:54:56

307

000.43.24.H42-200720-0020

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

20/07/2020 16:06:21

ĐÀO VĂN BẦM(PHẠM VĂN TỨ)

03/08/2020 16:06:21

23/07/2020 07:54:56

308

000.43.24.H42-200720-0019

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

20/07/2020 16:04:15

ĐẶNG MINH NGHĨA(VŨ VĂN PHÁT)

03/08/2020 16:04:15

23/07/2020 07:54:57

309

000.43.24.H42-200720-0018

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

20/07/2020 16:01:41

TRẦN VĂN CHUNG(PHẠM VĂN TỨ)

03/08/2020 16:01:41

23/07/2020 07:54:57

310

000.43.24.H42-200720-0017

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

20/07/2020 15:59:40

NGUYỄN VĂN LỚI(VŨ VĂN PHÁT)

03/08/2020 15:59:40

23/07/2020 07:54:57

311

000.43.24.H42-200720-0016

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

20/07/2020 15:57:50

PHẠM XUÂN KỶ(TRỊNH AN HẢI)

03/08/2020 15:57:50

23/07/2020 07:54:58

312

000.43.24.H42-200720-0015

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

20/07/2020 15:56:10

PHẠM XUÂN KHẢM(TRỊNH AN HẢI)

03/08/2020 15:56:10

23/07/2020 07:54:58

313

000.43.24.H42-200720-0014

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

20/07/2020 15:54:01

NGUYỄN VĂN HƯNG(TRỊNH AN HẢI)

03/08/2020 15:54:01

23/07/2020 07:54:58

314

000.43.24.H42-200720-0013

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

20/07/2020 15:51:55

PHAN THỊ TIU(TRỊNH AN HẢI)

03/08/2020 15:51:55

23/07/2020 07:54:59

315

000.43.24.H42-200720-0012

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

20/07/2020 15:30:07

TRẦN VĂN THỤC

03/08/2020 15:30:07

23/07/2020 07:54:59

316

000.43.24.H42-200720-0011

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

20/07/2020 15:28:09

NGUYỄN VĂN ĐỨC(NGUYỄN THỊ THU THỦY)

03/08/2020 15:28:09

23/07/2020 07:54:59

317

000.43.24.H42-200720-0010

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

20/07/2020 15:25:54

PHẠM VĂN CHỈNH(VŨ THÀNH LẬP)

03/08/2020 15:25:54

23/07/2020 07:55:00

318

000.43.24.H42-200720-0009

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

20/07/2020 14:30:43

NGUYỄN ĐÌNH KHU(NGUYỄN ĐÌNH KHU)

03/08/2020 14:30:43

23/07/2020 07:55:00

319

000.43.24.H42-200720-0008

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

20/07/2020 10:42:24

TRẦN ĐỨC THÀNH(VŨ VIỆT THẮNG)

03/08/2020 10:42:24

23/07/2020 07:55:00

320

000.43.24.H42-200720-0007

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

20/07/2020 10:40:21

PHẠM VĂN NGHINH(NGUYỄN THỊ THANH THỦY)

03/08/2020 10:40:21

23/07/2020 07:55:01

321

000.43.24.H42-200720-0006

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

20/07/2020 10:29:37

TRỊNH VĂN ĐÀN(NGUYỄN THỊ NHUNG)

03/08/2020 10:29:37

23/07/2020 07:55:01

322

000.43.24.H42-200720-0005

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

20/07/2020 10:26:15

TRẦN CÔNG LUẬN(VŨ VIỆT THẮNG)

03/08/2020 10:26:15

23/07/2020 07:55:02

323

000.43.24.H42-200720-0004

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

20/07/2020 09:56:18

NGUYỄN HỮU HOÀNG(ĐOÀN VĂN HIẾU)

03/08/2020 09:56:18

23/07/2020 07:55:02

324

000.43.24.H42-200720-0003

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

20/07/2020 09:33:39

TRẦN VĂN LAI

03/08/2020 09:33:39

23/07/2020 07:55:02

325

000.43.24.H42-200720-0002

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

20/07/2020 09:25:29

NGUYỄN VĂN PHƯỢNG

03/08/2020 09:25:29

23/07/2020 07:55:03

326

000.43.24.H42-200720-0001

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

20/07/2020 09:13:16

PHẠM VĂN KHÁNG(TRẦN VĂN HỘI)

03/08/2020 09:13:16

23/07/2020 07:55:48

327

000.43.24.H42-200320-0025

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

20/03/2020 16:18:18

VŨ VĂN THỰC

25/03/2020 16:18:18

20/03/2020 16:27:45

328

000.43.24.H42-200320-0023

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

20/03/2020 14:16:37

PHẠM VĂN NGỌC

25/03/2020 14:16:37

14/05/2020 15:02:50

329

000.43.24.H42-200320-0022

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

20/03/2020 14:15:22

TRẦN VĂN DŨNG

25/03/2020 14:15:22

14/05/2020 15:02:51

330

000.43.24.H42-200320-0021

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

20/03/2020 14:12:36

VŨ VĂN PHONG

25/03/2020 14:12:36

14/05/2020 15:02:51

331

000.43.24.H42-200320-0020

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

20/03/2020 14:09:58

HOÀNG THỊ VINH

25/03/2020 14:09:58

14/05/2020 15:02:51

332

000.43.24.H42-200320-0019

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

20/03/2020 14:05:27

NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

25/03/2020 14:05:27

14/05/2020 15:02:52

333

000.43.24.H42-200320-0018

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

20/03/2020 14:04:09

PHẠM VĂN TUYỂN

25/03/2020 14:04:09

14/05/2020 15:02:52

334

000.43.24.H42-200320-0017

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

20/03/2020 14:03:01

TRƯƠNG VĂN HIỀN

25/03/2020 14:03:01

14/05/2020 15:02:52

335

000.43.24.H42-200320-0016

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

20/03/2020 14:01:46

NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH

25/03/2020 14:01:46

14/05/2020 15:02:53

336

000.43.24.H42-200320-0015

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

20/03/2020 13:59:01

TRẦN THỊ THOA

25/03/2020 13:59:01

14/05/2020 15:02:53

337

000.43.24.H42-200320-0014

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

20/03/2020 13:57:15

VŨ THỊ TÚ

25/03/2020 13:57:15

14/05/2020 15:02:54

338

000.43.24.H42-200320-0013

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

20/03/2020 11:12:11

MAI THỊ THƠM

25/03/2020 11:12:11

20/03/2020 16:16:02

339

000.43.24.H42-200320-0012

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

20/03/2020 10:53:25

NGUYỄN THỊ THU

25/03/2020 10:53:25

20/03/2020 16:16:02

340

000.43.24.H42-200320-0011

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

20/03/2020 10:50:26

ĐINH VĂN PHI

25/03/2020 10:50:26

20/03/2020 16:16:03

341

000.43.24.H42-200320-0010

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

20/03/2020 10:45:48

TRẦN VĂN LUÂN

25/03/2020 10:45:48

20/03/2020 16:16:03

342

000.43.24.H42-200320-0009

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

20/03/2020 10:43:00

PHẠM HUY BÌNH

25/03/2020 10:43:00

20/03/2020 16:16:04

343

000.43.24.H42-200320-0008

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

20/03/2020 10:40:24

PHẠM VĂN LỢI

25/03/2020 10:40:24

20/03/2020 16:16:04

344

000.43.24.H42-200320-0007

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

20/03/2020 10:37:53

MAI THỊ HẠNH

25/03/2020 10:37:53

20/03/2020 16:16:05

345

000.43.24.H42-200320-0006

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

20/03/2020 10:34:54

NGÔ VĂN CHỨC

25/03/2020 10:34:54

20/03/2020 16:16:06

346

000.43.24.H42-200320-0005

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

20/03/2020 10:30:48

NGUYỄN VĂN TÍCH

25/03/2020 10:30:48

20/03/2020 16:16:06

347

000.43.24.H42-200320-0004

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

20/03/2020 10:26:18

TRẦN VĂN XÔ

25/03/2020 10:26:18

20/03/2020 16:16:07

348

000.43.24.H42-200320-0003

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

20/03/2020 10:23:13

ĐỖ VĂN TUẤN

25/03/2020 10:23:13

20/03/2020 16:16:08

349

000.43.24.H42-200320-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

20/03/2020 10:20:30

NGUYỄN VĂN THẾ

25/03/2020 10:20:30

20/03/2020 16:16:08

350

000.43.24.H42-200320-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

20/03/2020 10:13:03

PHAN VĂN NAM

25/03/2020 10:13:03

20/03/2020 16:16:09

351

000.43.24.H42-200220-0029

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

20/02/2020 16:23:31

NGUYỄN VĂN TOÀN

25/02/2020 16:23:31

21/02/2020 09:32:37

352

000.43.24.H42-200220-0028

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

20/02/2020 15:49:18

ĐỖ MẠNH THIỂM

25/02/2020 15:49:18

21/02/2020 09:32:38

353

000.43.24.H42-200220-0027

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

20/02/2020 15:46:54

HOÀNG VĂN HÙNG

25/02/2020 15:46:54

21/02/2020 09:32:38

354

000.43.24.H42-200220-0026

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

20/02/2020 15:06:11

PHẠM THỊ HIẾU

25/02/2020 15:06:11

21/02/2020 09:32:39

355

000.43.24.H42-200220-0025

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

20/02/2020 15:03:57

PHẠM VĂN TOÀN

25/02/2020 15:03:57

21/02/2020 09:32:39

356

000.43.24.H42-200220-0024

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

20/02/2020 15:01:18

TRẦN VĂN NGHIÊN

25/02/2020 15:01:18

21/02/2020 09:32:40

357

000.43.24.H42-200220-0023

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

20/02/2020 14:57:47

TRẦN VĂN CHƯƠNG

25/02/2020 14:57:47

21/02/2020 09:32:40

358

000.43.24.H42-200220-0022

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

20/02/2020 14:49:30

ĐINH HỒNG TUẤN

25/02/2020 14:49:30

21/02/2020 09:32:41

359

000.43.24.H42-200220-0021

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh