Hôm nay, Thứ ba ngày 27/07/2021

Tin tức trong Huyện

Chủ động ứng phó với cơn bão số 3 và mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, gió giật

Ngày 19/7/2021, Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện ban hành Công văn 04/BCH-VP về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 3 và mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, gió giật. Nội dung cụ thể như sau :

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 3. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

 

BCH PCTT &TKCN huyện yêu cầu các đồng chí thành viên BCH PCTT &TKCN của huyện, các tiểu khu, các xã, thị trấn, Đồn Biên phòng Kim Sơn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện: Theo dõi chặt chẽ diễn biến cơn bão số 3, mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.

 

Đồn Biên Phòng Kim Sơn thường xuyên cập nhật thông tin của cơn bão số 3, thông báo cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của cơn bão số 3, mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh để chủ động phòng tránh. Tổ chức theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển, giữ liên lạc thường xuyên với các chủ tàu, thuyền để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền, các hoạt động trên biển và ven biển, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

 

Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các Tiểu khu, Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các xã, thị trấn, các HTX hướng dẫn nhân dân có biện pháp bảo vệ ao đầm vùng NTTS; tổ chức khơi thông, giải phóng dòng chảy, phục vụ công tác bơn tát chống úng lụt khi có tình huống xảy ra; Hỗ trợ chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cành cây khu vực dân cư, trụ sở công cộng, trường học. Kiểm tra các công trình trọng điểm xung yếu trên hệ thống đê sông, đê biển, các công trình đang thi công để có phương án xử lý đảm bảo an toàn. Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các xã, thị trấn cần chuẩn bị lực lượng, vật tư tại chỗ để sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra; rà soát, sẵn sàng phương án di dân vùng trũng thấp ven sông, ven biển, vùng nguy hiểm khi có lệnh; sẵn sàng phương án ứng phó với cơn bão số 3 những đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

 

Chi nhánh KTCTTL huyện chủ động điều tiết nước trong hệ thống đề phòng mưa lớn và triển khai các biện pháp phòng chống ngập úng, đảm bảo an toàn cho diện tích NTTS và diện tích lúa mới cấy; thường xuyên kiểm tra hệ thống cống dưới đê do đơn vị quản lý.

 

Điện lực Kim Sơn đảm bảo việc cấp điện để phục vụ công tác bơm tiêu chống úng khi cần thiết.

 

Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Truyền thanh huyện thường xuyên cập nhật thông tin và diễn biến cơn bão số 3, tăng cường thời lượng phát sóng để người dân biết và chủ động phòng tránh, ứng phó.

 

Phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp với UBND các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra hoạt động giao thông tại các bến đò ngang

 

Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo tình hình về Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện.

 

PV