Hôm nay, Thứ sáu ngày 22/01/2021

Tin tức trong Huyện

Yên Mật tổ chức Kỳ họp thứ 5 HĐND xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021

 
Ngày 20/7/2018, HĐND xã Yên Mật tổ chức Kỳ họp thứ 5, HĐND xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tham dự kỳ họp có lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQ, trưởng các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội của xã, lãnh đạo các trường học, trạm y tế, Bí thư chi bộ, Trưởng xóm và các đại biểu HĐND xã khóa XIII.
 
Các đại biểu dự họp
 
Tại Kỳ họp các đại biểu đã được nghe lãnh đạo UBND xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Theo báo cáo, đánh giá 6 tháng đầu năm kinh tế ổn định, sản xuất nông nghiệp có bước phát triển, vụ lúa Đông Xuân được mùa, duy trì và giữ vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; sản xuất tiểu thủ công nghiệp được duy trì ổn định; văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được quan tâm; đời sống nhân dân được nâng lên, an ninh, quốc phòng giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, cùng với Đảng ủy tổ chức thành công lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ xã.  Trong 6 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất  công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn xã ước đạt 4 tỷ 950 triệu đồng; Năng suất lúa ước đạt 63 tạ/ha, sản lượng lương thực đạt 8.935 tấn, công tác PCLB và TKCN được chú trọng, công tác chăn nuôi - thú y phát triển ổn định, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, công tác giữ vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới luôn được chú trọng, quan tâm, công tác huy động, duy trì sĩ số học sinh được tăng cường; các chương trình mục tiêu về y tế, chính sách an sinh xã hội luôn được quan tâm thực hiện tốt…
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, Yên Mật cũng còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Về nheiẹm vụ 6 tháng cuối năm, xã Yên Mật tập trung vào nheiẹm vụ cho sản xuất vụ mùa, chủ động cho công tác PCTT và TKCN, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, duy trì và phát triển làng nghề, tăng cường công tác quản lý đất đai, thu chi ngân sách và huy động nguồn lực đầu tư, đẩy mạnh hơn nữa công tác văn hóa xã hội, tăng cường cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền và dảm bảo tốt công tác QPAN, TTATXH, giữ vững và phát triển các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đưa Yên Mật ngày càng khởi sắc
 
Kỳ họp thứ 5, HĐND xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, HĐND xã đã xem xét thông qua các tờ trình gồm: Tờ trình của UBND xã về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2017, Tờ trình bầu bổ sung uỷ viên uỷ ban, nhiệm kỳ 2016- 2021, tờ trình chương trình giám sát năm 2019.
 
Với tinh thần tập trung dân chủ, tại kỳ họp thứ 5 các đại biểu về dự đã dành nhiều thời gian để thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, đưa ra các giải pháp về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương trong năm 2018; Tiếp thu một số ý kiến đề nghị của đại biểu về xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông xây dựng, xây dựng nông thôn mới, an ninh, quân sự và các vấn đề an sinh xã hội… Kỳ họp thứ 5, HĐND xã Yên Mật cũng đã thông qua 3 tờ trình và 3 Nghị quyết.
 

Trần Thị Hạnh- Công chức VH-TT xã Yên Mật