Hôm nay, Thứ năm ngày 06/08/2020

Tin tức trong Huyện

Yên Mật sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 29/5, xã Yên Mật tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”.
 

Các đại biểu dự hội nghị
 
Để đạt được những kết quả đáng khích lệ trong việc triển khai thực hiện Quyết định 281QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập xã Yên Mật đã tích cực tuyên truyền, vận động và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong xã cùng vào cuộc triển khai thực hiện. Đồng thời có kế hoạch triển khai Nghị quyết của Đảng ủy xã một cách cụ thể, thường xuyên tuyên truyền sâu rộng đến từng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong xã. Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của từng cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn xã về học tập suốt đời, học tập thường xuyên trong gia đình, dòng họ hướng tới một xã hội học tập.
 
Sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 281 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay trên địa bàn xã Yên Mật đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ngày càng phát triển tại địa phương. Toàn xã có 92,21% gia đình đăng ký danh hiệu gia đình học tập, 44% dòng họ, 100% số xóm, 100% trường học đăng ký danh hiệu dòng họ học tập và cộng đồng học tập.
 
Việc thực hiện Nghị quyết đã góp phần thực hiện tốt các phong trào thi đua của địa phương như phong trào “xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đặc biệt là góp phần vào phong trào giữ vững các tiêu chí xây dựng NTM.
 
Tại hội nghị đã khen thưởng cho 4 tập thể và 1 dòng họ đạt đanh hiệu dòng họ học tập, cộng đồng học tập.
 

Trần Thị Hạnh - Công chức VHTT xã Yên Mật