Hôm nay, Thứ năm ngày 06/08/2020

Tin tức trong Huyện

Yên Mật: đánh giá kết quả sản xuất vụ Đông Xuân, triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2018

Sáng 5/6/2018, UBND xã Yên Mật tổ chực hội nghị thăm đồng, đánh giá kết quả sản xuất vụ Đông Xuân, triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa và công tác phòng chống lụt bão năm 2018.

Các đại biểu dự Hội nghị
 
Vụ Đông Xuân năm 2018, 100% diện tích lúa của xã Yên Mật được gieo theo phương thức xạ thẳng bằng các giống lúa chất lượng cao. Điều kiện thuận lợi cho Yên Mật là sau khi dồn điền đổi thửa, kênh mương nội đồng được chỉnh trang. Bước vào sản xuất vụ Đông xuân, cấp ủy, chính quyền đã chỉ đạo nhân dân làm tốt các khâu ngay từ khi chọn giống đến gieo xạ, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh kết hợp với thời tiết thuận lợi nên đến nay, trà lúa Đông Xuân của xã đang giai đoạn chín rộ chuẩn bị cho thu hoạch. Dự kiến từ 0/6- 14/6, xã Yên Mật sẽ đồng trà thu hoạch lúa Đông Xuân. Qua thăm đồng, năng suất ước đạt 63 tạ/ha.
 
Cùng với chỉ đạo sản xuất cây lúa, toàn xã đã trồng được 14,3ha cây rau màu các loại vụ xuân hè, cơ bản đảm bảo rau sạch phục vụ sinh hoạt trong nhân dân.
 
Công tác chăn nuôi thú y được duy trì phát triển mang lại hiệu quả kinh tế cao, trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn xã không để dịch bệnh xảy ra.
 
Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong vụ Đông Xuân, vụ mùa năm 2018, UBND xã Yên Mật đã xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất. Theo đó, vụ mùa năm 2018, xã Yên Mật tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ, tiếp thu và ứng dụng các tiến bộ của khoa học kỹ thuật, tập trung đầu tư, thâm canh diện tích lúa chất lượng cao, tăng năng xuất, chất lượng, tăng thu nhập cho nhân dân, phấn đấu vụ mùa xạ 100% diện tích, năng suất bình quân đạt 55 tạ/ha.
 
Lãnh đạo xã thăm đồng, đánh giá năng xuất lúa vụ Đông xuân
 
Cũng tại hội nghị, UBND xã đã triển khai công tác phòng chống lụt bão với phương châm 4 tại chỗ nhằm kịp thời ứng phó trước những tình huống phát sinh khi có mưa bão xảy ra. Đồng thời thảo luận nhiều nội dung và các giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp.
 

Trần Thị Hạnh - Công chức VH-TT xã Yên Mật