Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020

Tin tức trong Huyện

Xã Kim Tân: Thăm đồng đánh giá năng suất lúa vụ chiêm xuân năm 2019

Xã Kim Tân vừa tổ chức hội nghị thăm đồng đánh giá năng suất lúa vụ chiêm xuân năm 2019 vào sáng ngày 29/5/2019.

 

Lúa tại cánh đồng xóm 7 xã Kim Tân

 

Vụ chiêm xuân năm nay, xã Kim Tân có tổng diện tích gieo cấy 402,74 ha lúa, chủ yếu là các giống lúa chất lượng cao như: Bắc thơm số 7, NT2, TBR 225, Nếp 97… Đến nay, toàn bộ diện tích lúa chiêm xuân của xã đã bắt đầu cho thu hoạch. Để đánh giá năng suất lúa, xã Kim Tân đã tổ chức thành 4 đoàn đi thực tế, khảo sát, thăm đồng và bước đầu cho đánh giá năng suất trung bình lúa chiêm xuân trên địa bàn toàn xã ước đạt 179 kg/sào, tương ứng với 49,8 tạ/ha. Năng suất khu vực cao nhất từ 185 - 192kg/sào, nơi thấp từ 160kg/sào trở lên.

 

Dự kiến thời gian thu hoạch lúa chiêm xuân bắt đầu từ ngày 30/5 đến 15/6/2019, đối với diện tích lúa xạ phấn đấu xong trước 25/6/2019. Để đảm bảo mục tiêu năng suất, sản lượng và tránh các thiệt hại khi mùa mưa bão đang đến gần, UBND xã, HTX NN vận động bà con nhân dân thu hoạch lúa chín đến đâu thu hoạch đến đấy với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

 

Tin, ảnh:  CTV