Hôm nay, Thứ hai ngày 17/05/2021

Tin tức trong Huyện

Xã Kim Tân có 09 mô hình “Dân vận khéo”

Giai đoạn 2016-2018, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xã Kim Tân quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo và các thành viên trong khối dân vận đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, tập trung giải quyết những vấn đề cụ thể, sát thực tế, những việc khó nhưng không đòi hỏi nhiều về kinh phí, kỹ thuật mà chủ yếu là huy động sự tham gia trực tiếp của nhân dân, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống văn hóa cho nhân dân. 
 
Phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên lĩnh vực văn hóa - xã hội đã huy động được sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn xã hội cùng tham gia, từng bước xã hội hóa, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, làm thay đổi nhận thức của nhân dân về thực hành tiết kiệm, gìn giữ nét đẹp văn hóa, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.
 
Trên lĩnh vực an ninh, quốc phòng; xây dựng hệ thống chính trị, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xã hội cũng đã có nhiều mô hình dân vận khéo đạt hiệu quả cao.
 
Sau 2 năm thực hiện phong trào từ năm 2016-2018, đến nay xã Kim Tân đã xây dựng được 09 mô hình “Dân vận khéo” trên 4 lĩnh vực, trong đó có 03 mô hình điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực đó là: VHXH, ANTT, NTM, còn lại là các mô hình về phát triển kinh tế - xã hội; giúp đỡ 05 hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững; vận động nhân dân xây dựng mới 06 nhà văn hoá xóm. Các phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực đã và đang đem lại hiệu quả thiết thực và phát triển, huy động được sự tham gia tích cực của nhân dân, nhất là trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Các phong trào vận động luôn nhận được sự ủng hộ của nhân dân, tự nguyện đóng góp công sức, kinh phí, hiến đất, ủng hộ tiền, vật liệu cùng sự hỗ trợ của Nhà nước xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng, xây dựng nhà văn hóa xóm, làm đường giao thông nông thôn…
 
Phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở xã Kim Tân đã xuất hiện nhiều mô hình hay, sáng tạo, có sức lan tỏa lớn và được nhân dân tích cực tham gia như: 
Nhân rộng Mô hình Trang trại tổng hợp hộ ông Nguyễn Thế Cầu (xóm 2, xã Kim Tân). Mô hình nuôi cá rô phi diêu hồng theo hướng VietGap (hộ ông Vũ Văn Cường xóm 11), phối hợp Hội Nông dân giúp đỡ về kỹ thuật chăn nuôi, hỗ trợ vay vốn; mô hình khu dân cư tự quản trong công tác giữ gìn an ninh trật tự do công an xã Kim Tân phụ trách
 
Các cá nhân, tập thể được khen thưởng tại hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2018
 
Nhân dịp sơ kết kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2018, Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” và UBND xã Kim Tân đã khen thưởng cho 3 tập thể và 1 cá nhân điển hình xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2018.
 

Nguyễn Thị Hằng – Công chức VH-TT xã Kim Tân