Hôm nay, Chủ nhật ngày 17/01/2021

Tin tức trong Huyện

Xã Kim Mỹ tổ chức Hội nghị đối thoại

Chiều 02/7/2018 Đảng ủy, UBND xã Kim Mỹ tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND xã với nhân dân xã Kim Mỹ theo Quyết định số 1248 ngày 15/2/2014 của BTV tỉnh ủy Ninh Bình về việc lãnh đạo các cấp thực hiện đối thoại trực tiếp với dân dân, theo đó các cấp phải đối thoại ít nhất một năm một lần.
 
Dự hội nghị đối thoại có đồng chí Trịnh Thị Ngọc - TVHU, P. Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Đinh Trọng Soạn - TVHU, Trưởng công an huyện Kim Sơn, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UB.MTTQ, trưởng các tổ chức đoàn thể và hơn 60 đại biểu đại diện UB.MTTQ, các hội viên, đoàn viên thuộc các đoàn thể chính trị xã hội, nhân dân trên địa bàn xã Kim Mỹ. Chủ tọa hội nghị có đồng chí Trần Hữu Hoan - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, đồng chí Vũ Duy Tùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND và đồng chí Phạm Văn Dương - Chủ tịch UB.MTTQ xã.
 
Sau khi nghe đồng chí Trần Hữu Hoan - Bí thư Đảng ủy xã nêu mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của hội nghị đối thoại và một số nội dung liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ và các chỉ tiêu KT-XH, AN-QP của địa phương. Các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến và xem xét nội dung báo cáo của UBND xã về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội - An ninh - Quốc phòng 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.
 
Tại hội nghị đối thoại, có 9 ý kiến phát biểu với 18 nội dung xoay quanh những vấn đề trên lĩnh vực văn hóa xã hội, lĩnh vực giao thông nông thôn, lĩnh vực đất đai... Trong đó, lĩnh vực kinh tế: 04 nội dung; lĩnh vực đất đai: 04 nội dung; lĩnh vực giải phóng mặt bằng: 02 nội dung; lĩnh vực môi trường: 01 nội dung; lĩnh vực văn hóa xã hội: 03 nội dung; công tác nội chính: 02 nội dung; lĩnh vực giao thông: 02 nội dung. Trong số 18 nội dung mà đại biểu phát biểu,  có 16 nội dung đã được giải trình ngay tại hội nghị, 02 nội dung còn lại chuyển cấp trên đó là đền bù giải phóng mặt bằng cho một số hộ dân trục đường 481 và thẻ bảo hiểm y tế in sai nhầm lẫn nhiều gây khó khăn cho người dân  
 
Qua hội nghị đối thoại giúp Đảng ủy, HĐND, UBND xã Kim Mỹ nắm bắt cụ thể, chính xác hơn những vấn đề nhân dân đang quan tâm để tập trung chỉ đạo giải quyết trong thời gian tới.
 

Nguyễn Thị Nga- Công chức VH-TT xã Kim Mỹ