Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020

Tin tức trong Huyện

Xã Kim Chính tích cực chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ xã

Thời gian này, Đảng bộ xã Kim Chính đang tập trung lãnh đạo công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Lãnh đạo xã Kim Chính chúc mừng Đại hội chi bộ xóm 9

 

Đảng bộ xã Kim Chính hiện có 476 đảng viên, sinh hoạt ở 21 chi bộ trực thuộc. Mặc dù không phải là đơn vị chỉ đạo đại hội điểm của huyện nhưng với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, ngay sau khi nhận được kế hoạch số 167-KH/HU của Huyện ủy Kim Sơn về công tác đại hội, Đảng bộ xã Kim Chính đã xây dựng kế hoạch, triển khai chi bộ; thành lập các tiểu ban để lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn và theo dõi các chi bộ triển khai nội dung đại hội; lựa chọn Chi bộ 3 tổ chức đại hội điểm để các chi bộ còn lại học tập, rút kinh nghiệm. Với sự chuẩn bị chu đáo, từ 2/2 đến 16/2 về cơ bản các chi bộ cơ sở hoàn thành tổ chức Đại hội chi bộ một vòng, một đợt, đảm bảo đúng quy trình, đúng Điều lệ Đảng; riêng chi bộ Công an xã mới thành lập, hoàn thành đại hội chi bộ vào 7/3, đảm bảo tiến độ thời gian theo kế hoạch.

 

Đối với Đại hội đại biểu Đảng bộ, hiện Kim Chính đã xin ý kiến đóng góp của các đồng chí cán bộ chủ chốt xã nghỉ hưu trên địa bàn, cơ bản hoàn thiện báo cáo chính trị trình Đại hội, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, đang tiếp tục chỉnh sửa và lấy ý kiến đóng góp của các chi bộ cơ sở. Trong đó, báo cáo chính trị của Ðảng bộ xã tập trung đánh giá khách quan, trung thực, sát thực tế, làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trên các lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh; chỉ rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc cũng như đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực để thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Về công tác nhân sự, trên cơ sở nhân sự đã được rà soát, quy hoạch, Ðảng ủy xã lựa chọn, giới thiệu những người có đức, tài, có uy tín, triển vọng, năng lực lãnh đạo, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng thời bảo đảm số lượng, cơ cấu hợp lý, đến nay quy trình nhân sự cơ bản triển khai xong các bước, dự kiến nhiệm kỳ 2020-2025 BCH Đảng bộ xã gồm 18 đồng chí. Đại hội đại biểu Đảng bộ xã dự kiến được tổ chức vào đúng vào ngày thành lập Đảng bộ 21/4/2020.

 

Trí Dũng