Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020

Tin tức trong Huyện

Xã Đồng Hướng tổ chức hội nghị phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác nâng cao chất lượng dân số.

Thực hiện kế hoạch của Chi cục dân số KHHGĐ tỉnh Ninh Bình về tổ chức hội nghị phổ biến kiến thức về dân số và phát triển năm 2018.  Vừa qua, tại hội trường UBND xã Đồng Hướng, chi cục dân số KHHGĐ phối hợp với UBND xã Đồng Hướng tổ chức hội nghị phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác nâng cao chất lượng dân số.

 

Dự và trực tiếp làm giảng viên của lớp tập huấn có đại diện chi cục dân số - KHHGĐ tỉnh, các đồng chí chuyên viên chi cục dân số tỉnh. Đại diện lãnh đạo  trng tâm y tế huyện Kim Sơn. Các đồng chí TTHĐND- UBND các đồng chí cán bộ công chức, viên chức, bí thư, xóm trưởng, các đồng chí trưởng phó các đoàn thể xóm về dự đông đủ.

 

Đồng chí Lý Thị Hương - Phó Chi cục trưởng, Chi cục dân số KHHGĐ tỉnh truyền đạt các nội dung tại Hội nghị

 

Đồng chí Lý Thị Hương - Phó Chi cục trưởng, Chi cục dân số KHHGĐ tỉnh đã truyền đạt toàn bộ các nội dung Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới. Trong đó, Trung ương khẳng định: Chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hoá gia đình sang dân số và phát triển nhằm giải quyết toàn diện các vấn đề về dân số cả về quy mô, cơ cấu, phân bố và nâng cao chất lượng dân số. Việc chuyển trọng tâm từ dân số kế hoạch hoá gia đình sang dân số và phát triển, Nghị quyết cũng khẳng định chuyển trọng tâm, chứ không phải từ bỏ KHHGĐ mà KHHGĐ được thực hiện theo phương thức mới để tiếp tục phải  “Duy trì mức sinh thay thế”.Về công tác tuyên truyền, vận động về công tác dân số cũng cần phải đổi mới: Tiếp tục thực hiện cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên có 2 con; tập trung vận động sinh ít con ở những vùng có mức sinh cao; duy trì kết quả ở những nơi đã đạt mức sinh thay thế; sinh đủ 2 con ở những nơi có mức sinh thấp. Đưa tỷ lệ giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, duy trì và tận dụng có hiệu quả lợi thế cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hoá dân số, nâng cao chất lượng dân số, phân bố dân số phù hợp với quá trình phát triển.

 

Bên cạnh việc triển khai các nội dung của Nghị quyết, đồng chí giảng viên cũng phân tích và đánh giá kết quả thực hiện công tác DS-KHHGĐ trong thời gian qua, đồng thời triển khai các nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện Nghị quyết, đưa Nghị quyết vào cuộc sống, đặc biệt nhấn mạnh đến vài trò, trách nhiệm của các đồng chí cán bộ dân số tại cơ sở trong việc thực hiện thành các nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Để triển khai có hiệu quả Nghị quyết 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới trên địa bàn xã năm 2018 và những năm tiếp theo, công tác dân số cần tập trung giải quyết một số vấn đề chính, đó là duy trì mức sinh hợp lý; tăng cường tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai; khống chế có hiệu quả tốc độ gia tăng tỷ số mất cân bằng giới tính khi sinh; tập trung tuyên truyền các nội dung về dân số và phát triển theo tinh thần Nghị quyết 21-NQ/TW; quản lý tốt di biến động dân số và tập trung nâng cao chất lượng dân số toàn diện. Đặc biệt cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể, sự quyết tâm, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ dân số từ quận đến cơ sở để triển khai đạt kết quả các hoạt động tuyên truyền và cung ứng dịch vụ về nâng cao chất lượng dân số.

 

Với hệ thống các kiến thức được trang bị tại lớp tập huấn sẽ giúp đội ngũ cán bộ, cộng tác viên DS-KHHGĐ nâng cao năng lực, kỹ năng triển khai và tổ chức các hoạt động về Dân số và phát triển tại cơ sở, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về công tác DS-KHHGĐ năm 2018 và những năm tiếp theo./.

 

                                                                      Trần Huyền, Đài TT xã Đồng Hướng