Hôm nay, Thứ tư ngày 27/01/2021

Tin tức trong Huyện

Xã Định Hoá: Thăm đồng đánh giá năng suất lúa vụ mùa năm 2018

Chiều 19/10, xã Định Hoá tổ chức hội nghị thăm đồng đánh giá năng suất lúa vụ mùa 2018.

 

Trực tiếp đi thăm đồng tại 12 đội sản xuất nông nghiệp có lãnh đạo Đảng uỷ,  HĐND, UBND cùng các ông, bà Trưởng các ngành, đoàn thể, các ông Đội trưởng 12 đội sản xuất và Hội đồng quản trị HTX.

 

 Lúa tại cánh đồng xóm 3 xã Định Hoá

 

Vụ mùa năm nay, xã Định Hoá cấy 406,17ha lúa, chủ yếu là các giống lúa   chất lượng cao như: Bắc thơm số 7, Nếp 97, Khang dân, Tạp giao… Đến nay, toàn bộ diện tích lúa mùa của xã đã bắt đầu cho thu hoạch. Để đánh giá năng suất lúa, xã Định Hoá đã tổ chức thành 2 đoàn đi thực tế khảo sát thăm đồng và bước đầu cho đánh giá năng suất trung bình lúa mùa toàn xã ước đạt 177kg/sào, tương ứng với 49,1 tạ/ha. Năng suất khu vực cao nhất từ 175 - 185kg/sào, nơi thấp từ 170kg/sào trở lên.

 

Dự kiến thời gian thu hoạch lúa mùa bắt đầu từ ngày 20/10, đối với diện tích lúa xạ phấn đấu xong trước 5/11/2018. Để tránh mưa bão, ảnh hưởng tới năng suất, chất lượng lúa, hiện địa phương đang hướng dẫn bà con lúa chín đến đâu thu hoạch đến đó theo phương châm “ xanh nhà hơn già đồng”./.

 

                                             Mai Thanh Lan- Công chức VHTT xã Định Hoá