Trang chủ Tiêu chuẩn ISO Album ảnh Tải văn bản Cấu trúc trang Góp ý Liên hệ
Hôm nay, thứ 6 ngày 23/06/2017    

Đăng nhập

Liên kết sở ban ngành

Tỷ giá ngoại tệ

  Giá vàng 9999

ĐVT: tr.đ/lượng  
  

Tỷ giá

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

 • Giới thiệu
 • Kinh tế - Xã hội
 • Album ảnh
 • Văn bản pháp luật
 • Mục tin tổng hợp

Thông tin truy cập

 • 15735

Dự án đầu tư - Đấu thầu - Dự án chuẩn bị đầu tư


Quy trình Chuẩn bị Đầu tư

Hồ sơ:
 
Tờ trình của Nhà đầu tư (nêu một số nội dung cơ bản về ý tưởng đầu tư như: mục tiêu, quy mô đầu tư, dự kiến địa điểm, vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án, nhu cầu sử dụng đất, công nghệ).
 
Cơ quan giải quyết: 
Đối với đất trong Khu công nghiệp:
 
Nhà đầu tư trực tiếp làm việc với Ban quản lý các Khu công nghiệp để được hướng dẫn và giải quyết, thời gian giải quyết tối đa 06 ngày làm việc;
(Địa chỉ liên hệ số 07 Trường Chinh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Điện thoại số 050.856339).
Đối với đất ngoài Khu công nghiệp:
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến các sở, ngành, tổng hợp và trình UBND quyết định chủ trương đầu tư.
(Địa chỉ liên hệ: Phòng Kinh tế đối ngoại - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk, 17 Lê Duẩn - TP. Buôn Ma Thuột, Điện thoại số 050.852702; 050.855936).
Đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
 
Hồ sơ:
 
(Danh mục các dự án thuộc diện phải làm Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Cam kết bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ)
Đối với Dự án thuộc diện lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
 
 • Dự án đầu tư (01 bản);
 • Chủ trương đầu tư của UBND tỉnh, (01 bản);       
 • Báo cáo đánh giá tác động môi trường (11 bản);
 • Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (01 bản);
Đối với Dự án thuộc diện xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường:
 
 • Dự án đầu tư (01 bản);
 • Chủ trương đầu tư của UBND tỉnh (01 bản);        
 • Bản cam kết bảo vệ môi trường (03 bản);
 • Văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường (01 bản).
Cơ quan giải quyết:
 
 • Dự án thuộc diện lập báo cáo đánh giá tác động môi trường: Sở Tài nguyên môi trường thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt.
 
 • Dự án thuộc diện xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường: Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND cấp huyện giải quyết.
 • (Địa chỉ liên hệ: Phòng Quản lý Môi trường - Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, Điện thoại số 050.812418; Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện).
 
Đăng ký đầu tư / Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
 
Hồ sơ:
 
Liên hệ Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn cụ thể.
Cơ quan giải quyết:
 
Đối với dự án trong Khu công nghiệp: Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk;
Đối với dự án ngoài Khu công nghiệp: Sở Kế hoạch và Đầu tư.Diện tích: 207 Km2

Dân số (2010): 172.399

Liên kết ảnh