Trang chủ Tiêu chuẩn ISO Album ảnh Tải văn bản Cấu trúc trang Góp ý Liên hệ
Hôm nay, thứ 6 ngày 23/06/2017    

Đăng nhập

Liên kết sở ban ngành

Tỷ giá ngoại tệ

  Giá vàng 9999

ĐVT: tr.đ/lượng  
  

Tỷ giá

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Giới thiệu
  • Kinh tế - Xã hội
  • Album ảnh
  • Văn bản pháp luật
  • Mục tin tổng hợp

Thông tin truy cập

  • 15735

Thủ tục hành chính - Lĩnh vực Giao thông vận tải


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
TT
Tên thủ tục
Văn bản QPPL quy định TTHC
Cơ quan
thực hiện
             1.            18
Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa
Thông tư số
75/2014/TT-BGTVT
Phòngcôngthương, quảnlý đô thịcấphuyện
             2.            19
Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa
Thông tư số
75/2014/TT-BGTVT
Phòngcôngthương, quảnlý đô thịcấphuyện
             3.            20
Đăngký lạiphươngtiệntrongtrườnghợpchuyểntừcơ quan đăngký khácsangcơ quan đăngký phươngtiệnthủynội địa
 
Thông tư số
75/2014/TT-BGTVT
Phòngcôngthương, quảnlý đô thịcấphuyện
             4.            21
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật
 
Thông tư số
75/2014/TT-BGTVT
Phòngcôngthương, quảnlý đô thịcấphuyện
             5.            22
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
Thông tư số
75/2014/TT-BGTVT
Phòngcôngthương, quảnlý đô thịcấphuyện
             6.            23
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
Thông tư số
75/2014/TT-BGTVT
Phòngcôngthương, quảnlý đô thịcấphuyện
                 7.             
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác
Thông tư số
75/2014/TT-BGTVT
Phòngcôngthương, quảnlý đô thịcấphuyện
             8.            25
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
 
Thông tư số
75/2014/TT-BGTVT
Phòngcôngthương, quảnlý đô thịcấphuyện
             9.            26
Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
Thông tư số
75/2014/TT-BGTVT
 
Phòngcôngthương, quảnlý đô thịcấphuyện

 

Nội dung thủ tục hành chính Diện tích: 207 Km2

Dân số (2010): 172.399

Liên kết ảnh