Trang chủ Tiêu chuẩn ISO Album ảnh Tải văn bản Cấu trúc trang Góp ý Liên hệ
Hôm nay, thứ 6 ngày 23/06/2017    

Đăng nhập

Liên kết sở ban ngành

Tỷ giá ngoại tệ

  Giá vàng 9999

ĐVT: tr.đ/lượng  
  

Tỷ giá

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Giới thiệu
  • Kinh tế - Xã hội
  • Album ảnh
  • Văn bản pháp luật
  • Mục tin tổng hợp

Thông tin truy cập

  • 15735

Thủ tục hành chính - Lĩnh vực Viễn thông - Xuất bản


NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC INTERNET - XUẤT BẢN

 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT
Tên thủ tục hành chính
Lĩnh vực
Cơ quan thực hiện
   I. Lĩnh vực Viễn thông, internet
1
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Viễn thông, internet
UBND cấp huyện
2
Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Viễn thông, internet
UBND cấp huyện
3
Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Viễn thông, internet
UBND cấp huyện
4
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Viễn thông, internet
UBND cấp huyện
   II. Lĩnh vực Xuất bản
1
Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
 
Xuất bản
 
UBND cấp huyện
2
Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
 
Xuất bản
UBND cấp huyện

 

Nội dung thủ tục hành chính

 

 Diện tích: 207 Km2

Dân số (2010): 172.399

Liên kết ảnh