Trang chủ Tiêu chuẩn ISO Album ảnh Tải văn bản Cấu trúc trang Góp ý Liên hệ
Hôm nay, thứ 6 ngày 23/06/2017    

Đăng nhập

Liên kết sở ban ngành

Tỷ giá ngoại tệ

  Giá vàng 9999

ĐVT: tr.đ/lượng  
  

Tỷ giá

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Giới thiệu
  • Kinh tế - Xã hội
  • Album ảnh
  • Văn bản pháp luật
  • Mục tin tổng hợp

Thông tin truy cập

  • 15735

Thủ tục hành chính - Lĩnh vực Nội vụ


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

                                                       DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 
STT
 
Tên TTHC
Lĩnh vực
Cơ quan thực hiện
I. Lĩnh vực tôn giáo
1
Thủ tục đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Quản lý nhà nước về tôn giáo
 
Phòng Nội vụ
2
Thủ tục đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Quản lý nhà nước về tôn giáo
 
Phòng Nội vụ
3
Thủ tục thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành
Quản lý nhà nước về tôn giáo
Phòng Nội vụ
4
Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành
Quản lý nhà nước về tôn giáo
Phòng Nội vụ
5
Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Quản lý nhà nước về tôn giáo
Phòng Nội vụ
6
Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở
Quản lý nhà nước về tôn giáo
Phòng Nội vụ
7
Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Quản lý nhà nước về tôn giáo
 
Phòng Nội vụ
8
Thủ tục chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo
Quản lý nhà nước về tôn giáo
Phòng Nội vụ
9
Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện
Quản lý nhà nước về tôn giáo
 
Phòng Nội vụ
II. Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
1
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
Phòng Nội vụ
2
Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến
Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
Phòng Nội vụ
3
Thủ tục tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa
Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
Phòng Nội vụ
4
Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở
Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
Phòng Nội vụ
5
Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
Phòng Nội vụ
6
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
Phòng Nội vụ
7
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất
Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
Phòng Nội vụ
8
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại
Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
Phòng Nội vụ

 

Nội dung thủ tục hành chính

Tải biểu mẫu

 


Diện tích: 207 Km2

Dân số (2010): 172.399

Liên kết ảnh