Trang chủ Tiêu chuẩn ISO Album ảnh Tải văn bản Cấu trúc trang Góp ý Liên hệ
Hôm nay, thứ 6 ngày 23/06/2017    

Đăng nhập

Liên kết sở ban ngành

Tỷ giá ngoại tệ

  Giá vàng 9999

ĐVT: tr.đ/lượng  
  

Tỷ giá

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Giới thiệu
  • Kinh tế - Xã hội
  • Album ảnh
  • Văn bản pháp luật
  • Mục tin tổng hợp

Thông tin truy cập

  • 15735

Công tác xây dựng Đảng - Xây dựng Đảng - Đoàn thể


Những đột phá trong công tác phát triển đảng viên ở đảng bộ huyện Kim Sơn
Trong suốt hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, cũng như giai đoạn hiện nay, công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng bộ huyện quan tâm, thực hiện đồng bộ, thống nhất và nghiêm túc, trong đó công tác phát triển đảng được coi trọng và có bước đột phá mới.
 
Ngày đầu mới được thành lập (06/6/1947), Đảng bộ huyện Kim Sơn chỉ có 21 đảng viên, từ đó đến nay trải qua gần 2/3 thế kỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo phát triển đảng viên, thành lập các tổ chức cơ sở đảng ở các xã, thị trấn. trong đó đặc biệt quan tâm tới công tác kết nạp đảng viên là người có đạo, học sinh các trường Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên.
 
Với đặc thù là huyện có tỷ lệ đồng bào theo đạo cao (chiếm 52,29% dân số, trong đó, đạo Công giáo chiếm 47,07%), do đó để tăng cường đoàn kết lương - giáo, tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong các tầng lớp nhân dân, những năm qua Ban Thường vụ Huyện ủy luôn quan tâm đến công tác kết nạp đảng viên là người có đạo. Xác định công tác phát triển đảng viên là người có đạo là việc làm khó, cần phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đồng thời có những giải pháp phù hợp và sự quyết tâm cao. Ngày 30/8/2008, Ban Thường vụ Huyện ủy ra Nghị quyết chuyên đề số 14-NQ/HU, về đẩy mạnh công tác kết nạp đảng đối với đồng bào có đạo. Phấn đấu trong nhiệm kỳ 2015-2020, trung bình mỗi năm Đảng bộ kết nạp 230 đảng viên, trong đó có 20 đảng viên là người có đạo trở lên. Để đạt được mục tiêu đặt ra, Ban Thường vụ Huyện ủy đãchỉ đạo tăng cường mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho các quần chúng ưu tú, trong đó chú trọng đến các đối tượng là người có đạo. Hàng năm, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở bình quân 5 lớp nhận thức về đảng, mỗi lớp trung bình từ 70 đến 100 học viên, cơ bản các lớp này đều đặt địa điểm tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, trong những năm gần đây, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện nghiên cứu phối hợp với một số xã vùng khó khăn, đông đồng bào có đạo mở 04 lớp với 250 học viên ngay tại cơ sở tạo điều kiện thuận lợi cho quần chúng có đạo tham gia học tập nâng cao nhận thức, giác ngộ về Đảng…
 
Đồng chí Đỗ Hùng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trao phần thưởng cho các học viên xuất sắc tại lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa III, năm 2014 - dành cho các xã, thị trấn tiểu khu IV,V
 
Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy Đảng quan tâm tạo nguồn, phát hiện, giác ngộ, giáo dục, bồi dưỡng quần chúng ưu tú là người có đạo phấn đấu vào Đảng, nhất là những người có uy tín trong tín đồ tôn giáo. Đây là những nhân tố tích cực trong tuyên truyền, vận động nhân dân có đạo thực hiện tốt chính sách, pháp luật về tôn giáo và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên cho Đảng bộ các xã, thị trấn, trong đó có chỉ tiêu về kết nạp đảng viên là người có đạo. Việc kết nạp đảng viên, trong đó có đảng viên là người có đạo được chú trọng cả về số lượng và chất lượng, đảm bảo nguyên tắc, quy trình, tiêu chuẩn chặt chẽ, không vì số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn, chất lượng. Trên cơ sở chỉ tiêu huyện giao, Đảng ủy các xã, thị trấn căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu cụ thể cho các chi bộ trực thuộc về phát triển đảng viên, trong đó quan tâm, chú trọng tới những chi bộ khó khăn, ít đảng viên, đảng viên tuổi cao, sức yếu. Chỉ đạo các đoàn thể quần chúng, nhất là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm tốt công tác giáo dục, lựa chọn đoàn viên, hội viên ưu tú giới thiệu với chi bộ để xét cảm tình đảng và giao nhiệm vụ để thử thách, phân công đảng viên chính thức giúp đỡ cảm tình đảng, phấn đấu vào Đảng.
 
Với sự chỉ đạo quyết tâm của cấp uỷ các cấp, số lượng kết nạp đảng viên là người có đạo của huyện Kim Sơn trong những năm qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2008, toàn huyện có 5780 đảng viên, trong đó 498 đảng viên là người có đạo chiếm 8,61%. Đến tháng 5/2017, toàn huyện có 7.447 đảng viên,  trong đó có 782 đảng viên là người có đạo, chiếm 10,5%. Như vậy, tỷ lệ đảng viên là người có đạo tăng dần qua các năm.  Nhiều Đảng bộ làm tốt công tác phát triển đảng viên là người có đạo, tiêu biểu như: Văn Hải, Kim Mỹ, Chính Tâm, Xuân Thiện, Cồn Thoi...
 
Có thể nói, công tác phát triển đảng viên là người có đạo đã góp phần tích cực trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường lực lượng cán bộ nòng cốt ở vùng đồng bào có đạo, đồng thời thực hiện các chính sách tôn giáo, chính sách đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết lương giáo của Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện đề ra và quan trọng hơn là khắc phục được tình trạng chi bộ ghép, xóm “trắng” đảng viên ở Kim Sơn. Nếu như năm 2008, toàn huyện còn 14 chi bộ ghép của 34 thôn, xóm, đến năm 2011 chỉ còn 7 chi bộ ghép của 16 thôn, xóm và đến cuối năm 2012 còn duy nhất một chi bộ ghép của 3 xóm (xóm 9 + xóm 11 + xóm 12 xã Định Hóa); năm 2008 có 2 xóm “trắng” đảng viên thì đến năm 2011 đã xóa được 01 xóm và thành lập chi bộ, còn 01 xóm (xóm 12 xã Định Hóa 100% dân số theo đạo Công giáo), thì đến giữa năm 2013 đã tạo nguồn kết nạp được đảng viên là người có đạo. Như vậy, đến nay Đảng bộ huyện Kim Sơn không còn xóm “trắng” đảng viên.
 
Cùng với công tác phát triển đảng viên là người có đạo, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quan tâm chỉ đạo kết nạp đảng viên là học sinh trong các trường THPT và TTGDTX theoKế hoạch số 69-KH/TU ngày 02/12/2008 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường công tác phát triển đảng viên là học sinh, sinh viên trong các trường học, công nhân lao động trong các doanh nghiệp và xây dựng tổ chức đảng thôn, xóm chưa có chi bộ”. Đây là điểm mới, mang tính đột phá trong bước phát triển đảng của huyện. Số lượng đảng viên là học sinh THPT được kết nạp ngày càng tăng, chất lượng không ngừng nâng lên.
 
Để tạo nguồn kết nạp đảng, các chi bộ nhà trường đã cử gần 400 học sinh đi học các lớp nhận thức về đảng, từ đó bồi dưỡng, giúp đỡ kết nạp vào Đảng. Năm 2006, lần đầu tiên Đảng bộ huyện kết nạp Đảng đối với học sinh Trần Thị Thu Phương tại trường THPT Kim Sơn A, đến hết năm 2016, các chi bộ nhà trường đã kết nạp được 73 đảng viên là học sinh THPT, trong đó có 08 học sinh là người Công giáo, đây đều là những học sinh giỏi, đạt nhiều giải trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp Quốc gia, thi đỗ đại học với số điểm cao. Đặc biệt, hai năm trở lại đây, số lượng đảng viên là học sinh được kết nạp tăng lên: Năm 2015 là 14 đảng viên, năm 2016 là 17 đảng viên. Tiêu biểu là Chi bộ Trường THPT Kim Sơn A, trong 8 năm đã cử 208 quần chúng ưu tú là học sinh đi học các lớp đối tượng kết nạp đảng, trong số đó Chi bộ nhà trường đã tổ chức kết nạp được 39 đảng viên là học sinh…Sau khi được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, nhiều đảng viên trẻ đã phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu, tiếp tục giành những thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện ở môi trường đại học.
 
Lễ kết nạp đảng viên là học sinh tại Chi bộ Trường THPT Kim Sơn A năm 2014
 
Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy Đảng tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kết nạp đảng viên trong giai đoạn hiện nay. Coi công tác kết nạp đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã có nghị quyết: Trung bình mỗi năm xem xét, kết nạp 230 đảng viên. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, thời gian tới Đảng bộ huyện sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phát triển đảng viên, nhất là đảng viên là người có đạo; tích cực phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc khởi dậy các phong trào thi đua, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thể hệ trẻ; quan tâm bồi dưỡng, kết nạp Đảng đối với những quần chúng ưu tú đang sinh sống, gắn bó lâu dài ở địa phương, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 

Thu Thủy – Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

CÁC BÀI KHÁC


Xem tất cả


Diện tích: 207 Km2

Dân số (2010): 172.399

Liên kết ảnh