Hôm nay, Thứ năm ngày 21/01/2021

Tin tức trong Huyện

Văn Hải tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Văn Hải nằm ở phía Tây Nam của huyện, diện tích tự nhiên trên 657 ha; xã có 15 đơn vị xóm với trên 8.600 nhân khẩu. Những năm trước đây, do nhận thức pháp luật ở một bộ phận người dân còn hạn chế nên những mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng dân cư thường xuyên xảy ra, nhất là tình trạng người dân có đơn thư khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp.

 

Công chức bộ phận một cửa hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục giấy tờ theo quy định của pháp luật

 

Trước tình hình đó, Đảng ủy, HĐND, UBND xã tập trung triển khai một số giải pháp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL nhằm từng bước nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Hàng năm xã chủ động xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh việc phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể trong việc tăng cường công tác PBGDPL thông qua nhiều hình thức tuyên truyền như: Tổ chức hội nghị; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh; nhiều nội dung được tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt CLB của Hội Cựu Chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên, CLB nông dân với pháp luật. Trong đó tập trung vào các văn bản pháp luật mới ban hành và văn bản liên quan thiết thực đến nhiệm vụ chính trị của địa phương như Luật hôn nhân gia đình, Luật bình đẳng giới, Luật nghĩa vụ quân sự, các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã… Hội đồng phối hợp PBGDPL của xã hoạt động tích cực giúp người dân trong xã giải đáp, tháo gỡ những vướng mắc về mặt pháp lý phát sinh trong cuộc sống thường ngày. Qua đó tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn xã, góp phần làm giảm các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định chính trị, TTATXH, giảm đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, tạo môi trường lành mạnh, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội ở địa phương.

 

Hàng năm Tủ sách pháp luật được bổ sung thêm nhiều đầu sách mới phục vụ nhu cầu tìm đọc, tra cứu văn bản pháp luật của cán bộ và nhân dân địa phương

 

Việc xây dựng tủ sách pháp luật, bổ sung tài liệu, quản lý và khai thác tủ sách pháp cũng được chú trọng. Năm 2017 Văn Hải đã được công nhận là xã đạt chuẩn Tiếp cận pháp luật. Các tổ hòa giải tại cơ sở hoạt động có hiệu quả. 15 tổ hòa giải tại 15 đơn vị xóm với gần 100 thành viên, mỗi năm các tổ hòa giải ở cơ sở hòa giải thành công trên 80% các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh. Việc hòa giải thành công các vụ việc tranh chấp tại cơ sở đã kịp thời giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong cộng đồng dân cư, góp phần giữ gìn tình làng nghĩa xóm, đảm bảo an ninh, trật  tự an toàn xã hội và phát  huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ những hiệu quả thiết thực đạt được trong công tác tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn xã Văn Hải thời gian qua đã khẳng định vai trò, sức mạnh tổng hợp của toàn thể hệ thống chính trị của xã trong quá trình thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân./.

 

Trần Hằng – Đài truyền thanh huyện