Hôm nay, Thứ năm ngày 21/01/2021

Tin tức trong Huyện

Văn Hải: Thu ngân sách đạt 153,2% kế hoạch năm

Tính đến cuối tháng 9/2018, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã Văn Hải đạt gần 9 tỷ đồng, đạt 153,2% kế hoạch năm. Đạt được kết quả thu ngân sách như trên là do có sự chỉ đạo chặt chẽ, cương quyết, kịp thời của cấp uỷ, chính quyền trong công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thu NSNN. Công tác lập dự toán thu ngân sách đã được xác định cụ thể cho từng nguồn thuế phát sinh trên địa bàn. Trên cơ sở tích cực chủ động khai thác tốt mọi nguồn thu nhằm tăng thu cho ngân sách nhà nước, UBND xã đã xây dựng các kế hoạch như kế hoạch thu ngân sách, kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ trong công tác thuế, đề ra các giải pháp tăng thu ngân sách, chống thất thu thuế, giảm tình trạng nợ đọng thuế. Cán bộ được giao phụ trách công tác thu thuế thường xuyên  phối hợp với cơ quan Thuế tận thu các loại thuế, huy động kịp thời các nguồn thu vào ngân sách nhà nước. Trong thời gian tới, chính quyền xã Văn Hải sẽ tập trung chỉ đạo tốt nhiệm vụ thu chi ngân sách 3 tháng cuối năm, tăng cường quản lý các nguồn thu, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách nhà nước năm 2018.                                                                                                                 

 

Xã Văn Hải sẽ tăng cường rà soát công tác quản lý thu thuế đối với các hộ kinh doanh để chống thất thu thuế, tăng nguồn thu ngân sách Nhà nước

 

Diệu Hoa – Đài Truyền thanh huyện